Säkra behörigheter för kommun och region

Skapa trygghet med en plattform för all hantering av behörigheter. Med Amidos lösning är det enkelt och automatiserat att justera behörigheter, exempelvis när en entreprenörs kontrakt tar slut eller en medarbetare slutar.

Kvinna håller en tagg mot en läsare

Alla system i en plattform

Förenkla administrationen av anställda, leverantörer och besökare. Olika verksamheter och fastigheter är beroende av olika funktioner. Det leder till att region och kommun ofta använder flera olika passersystem.

En plattform för alla passersystem och fastigheter

Ta bort moment med att logga in i flera olika system för att hantera specifika behörigheter.

Få kontroll på digitala nycklar oavsett passersystem

Anställda ska ha tillgång till gemensamma utrymmen, boende ska kunna boka och få tillträde till en idrottshall enkelt, och entreprenörer ska inte behöva komma förbi ett kontor för att hämta ett kort varje gång de ska utföra ett arbete.

Fler möjligheter i samma digitala nyckel

Genom en digital nyckel ges behörighet till konferensrum, bilpool och betalningslösningar på café eller lunchrestaurang.

Säkerställ att inga behörigheter är på vift

Integrera personaldatabasen så avaktiveras behörigheter och digitala nycklar vid avslutad anställning.

Automatisera accesser och behörigheter

Hantera samtliga behörigheter i en plattform, oberoende av passersystem

Se till att medarbetare och övriga som behöver tillträde kommer in i rätt dörrar och lokaler med endast en tagg eller ett kort. En enhetlig och enkel hantering med färre taggar och kort i systemet höjer säkerheten avsevärt. Integrera med personalkatalog för säker och enkel behörighetstilldelning vid anställning och avslutad anställning.

Förenklad process för personal, hyresgäster, tjänsteleverantörer och entreprenörer

Översikt – allt samlat på ett och samma ställe

Ökad säkerhet med full kontroll på digitala nycklar, via automation avaktiveras de när en medarbetare slutar

Skräddarsydda funktioner för er verksamhet

Med ett stort utbud av integrationsmöjligheter och samarbetspartners skapar Amido trygga och effektiva lösningar för fastigheter. Integrationer av bland annat passersystem, postboxar, AD-koppling, fastighetssystem och bokningsportaler.

Rätt behörighet till rätt person

Med Active Directory kan hanteringen av behörigheter automatiseras vilket ökar säkerheten. När en anställd börjar tilldelas behörighet och tagg efter inlagda rättigheter i AD. När en anställd slutar försvinner behörigheten och taggen blir oanvändbar.

Minska antalet taggar och kort

Nu behövs det inte längre olika taggar för olika idrottshallar.  Med Amidos lösning kan alla besökare och behörigheter hanteras i en plattform och ett bokningsprogram.

Trygg lösning för säkerställning av identitet

Överlåt administrationen till entreprenörsfirman som själva kan dela ut behörighet till sina anställda. Reglera vilka dörrar företaget ska ha tillgång till, därefter verifierar sig varje anställd med BankID för aktivering av behörighet. Det ger full kontroll över vem som har tillgång till olika fastigheter.
Foto på över Mölndals stad

Så fick Mölndals stad full kontroll över behörigheter

Mölndals stads största utmaning var kontroll på digitala nycklar. Det berodde främst på att när en medarbetare slutade låg behörigheten fortfarande kvar på passerkortet. Lösningen blev Amidos plattform Alliera.

"Det största problemet vi hade var att det låg kort kvar, som ingen hade koll på. Problemet löste sig när vi skaffade Alliera, som skapar ordning och reda. När en anställning avslutas, slutar även behörigheten för passerkorten att gälla automatiskt."

säger Mikael Flyckt, Sakkunnig inom säkerhet på Mölndals Stad

Mölndals stad logotyp
Västra Götalandsregionen byggnader

Automatisera mera

På Västra Götalandsregionen ville man hitta en lösning som automatiserar avslut av passagebehörigheter när en persons anställning eller uppdrag upphör hos dem. Valet föll på Alliera, ett överordnat system för passage från Amido.

"Det är en stor fördel för regionen, då vi har fått betydligt säkrare hantering på avslut av passerbehörigheter för personal och entreprenörer inom regionen."

VGR Västfastigheter logotyp

Amidos lösningar kan hjälpa alla kommuner och regioner

Hör av er till oss

Håkan
Håkan Tennevall
Problemlösare för samhället
Boka ett digitalt möte

Vi har många års erfarenhet av digitala lösningar med fokus på organisationer, fastigheter och medarbetare där trygghet och säkerhet är nyckelorden. Tillsammans hittar vi lösningar som passar er verksamhet.

FAQs

Vanliga frågor om Amidos lösningar för kommuner och regioner.

Kan vi ansluta Smart passage
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

För att ansluta till Smart passage behöver ambulans eller räddningstjänst i din kommun och region vara anslutna till Smart passage.

Hur lång är leveransprocessen
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Generellt är omloppstiden på ett standardprojekt 3 månader, men vissa avvikelser kan förekomma beroende på omfattning och leverabler i projektet.

Behöver vi anlita en installatör
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Ja ni behöver en installatör eller någon hos er som är kunnig inom passersystem och databaser. Vi driftsätter Alliera och lägger in era digitala nycklar från de databaser vi har fått från er.

Var finns er hosting
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Servermiljön är placerad i Sverige för Alliera och passersystemsprogramvaror i Windows. I detta ingår även den säkra inloggningstjänsten *Backstage* med tvåfaktorsautentisering till undersystemen med personliga tidsbegränsade inloggningskonton till både Backstage och undersystemen.

Offline eller online server
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Ni väljer om ni vill ha er server offline eller online. Vi erbjuder även hostning för de som önskar.

Har du andra frågor om Amidos lösningar?

Kontakta oss så svarar vi på din fråga.

Kontakta oss