Opna

Rätt behörighet till rätt entreprenör vid rätt tid

Opna är en plattform som gör att fastighetsbolag kan vara säkra på att rätt personer har behörighet till rätt dörrar, och ger entreprenörer full kontroll över sina anställdas behörigheter.

Två personer ska gå in i byggnad, håller ett kort mot ett passersystem
Fastighetsbolag

Ge rätt behörighet till rätt entreprenör


Opna säkerställer att rätt person har tillgång till rätt fastighet.
Det skapar trygghet för hyresgäster såväl som boende och företagskunder.
Varje entreprenör ansvarar för och administrerar sina anställdas behörighet till de fastigheter de ska ha tillgång till, med fastighetsbolagets godkännande.

Läs mer om Opna för fastighetsbolag
Entreprenör

Full kontroll på anställdas behörighet till dörrar och lås

Opna är lösningen för entreprenörer som behöver behörighet till fastigheter hos flera olika kunder, eller som behöver tillgång till dörrar hos fastighetsägare som kräver Opna. Plattformen ger entreprenörer full kontroll över sina anställdas behörigheter och digitala nycklar.

Läs mer om Opna för entreprenörer

Funktioner

Har både EM och Mifare-chip

Byggt för passersystem

Automatisk överföring mellan passersystem

När entreprenörens anställda slutar tas kortet automatiskt bort i alla passersystem

Kortet avaktiveras med BankID när kortet är borttappat

Kräver inte egen skrivare

Kom i gång med Opna idag

Vi går igenom era behov och vilka lösningar Amido kan erbjuda för just er verksamhet.