Kontakta supporten

Kontakta Amidos support via telefon, supportportalen eller mejl.

Samtliga kontaktvägar är bemannade helgfria vardagar mellan 09.00 och 17.00. SLA-nivåer (servicenivåavtal) och svarstider varierar utifrån kund och gällande supportavtal.

Skapa ett ärende

Skapa ett ärende i supportportalen för att få korrekt prioritet.

Till supportportalen

Supportportal

Här finns guider och vanliga felsökningar.

Till information och material

Utbildning

Varje månad erbjuder vi gratis utbildning i Alliera.

Till boka utbildning

Vilken prioritet ska jag välja

Vid kontakt via mail och chatt sätts ärendeprioriteten initialt alltid som låg, men revideras i det ögonblick som ärendet hamnat hos en agent.

Låg
  • Begränsat fel eller problem som påverkar produktionsmiljö på låg nivå.
  • Liten påverkan på operativ verksamhet. Mindre antal medarbetare och / eller intressenter drabbade.

Exempel: Enskild passage kan ej öppnas trots rätt behörighet. Befintliga behörigheter fungerar som vanligt. Uppsättning av nya konton i Alliera och Backstage.

Medel
  • Betydande fel eller problem som påverkar produktionsmiljö på medelhög nivå.
  • Liten påverkan på operativ verksamhet. Del av funktion inte tillgänglig, temporär lösning finns. Mindre antal medarbetare och / eller intressenter drabbade.

Exempel: Nya behörigheter synkroniseras inte ner från Alliera till undersystem. Befintliga behörigheter fungerar som vanligt.

Hög
  • Allvarligt fel som påverkar produktionsmiljö på hög nivå.
  • Stor påverkan på operativ verksamhet. Funktion eller del av funktion är inte tillgänglig med verksamhetsstopp som följd. Större antal medarbetare och / eller intressenter drabbade.

Exempel: Fullt enskilt system som te.x. Alliera eller Backstage är inte tillgängligt. Befintliga behörigheter har slutat fungera.

Brådskande
  • Kritiskt fel som påverkar större grupp system och / eller större grupp intressenter.
  • Stor påverkan på operativ verksamhet, omedelbar felsökning krävs. Hel / hela funktion(er) är inte tillgängliga med verksamhetsstopp som följd. Större antal medarbetare och / eller intressenter drabbade.

Exempel: Flertal system och funktioner uppvisar kritiska problem och har slutat fungera. Befintliga behörigheter har slutat fungera.