Investor relations

Aktien

Aktien & bolagsinformation

Handel i aktien

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan 2019-12-09

Handelsinformation

ISIN: SE0013042108
Kortnamn: Amido
Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Bolagets firma och kommersiella beteckning är Amido AB och Bolagets organisationsnummer är 556751-8708. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med säte i Västra Götalands län, Stockholms län. Bolagets verksamhet regleras av, och dess aktier har utgivits enligt, aktiebolagslagen (2005:551).

Ägarinformation & insynshandel

En lista på Bolagets största aktieägare samt insynshandel så som framräknad av Modular Finance AB, finns på Amidos IR-sida på Spotlight.