Trygga arbetsplatser med full kontroll på behörigheter

En trygg arbetsplats har full koll på vem som kommer och går. Amidos lösning samlar hanteringen av alla behörigheter på ett ställe, vilket ökar säkerheten och minimerar tidskrävande manuell hantering.

Kvinna och man går in i byggnad

Amidos lösning fungerar oavsett passersystem

Förenkla administrationen av anställda, entreprenörer och besökares behörigheter. Olika verksamheter och fastigheter är beroende av olika funktioner, och företag använder sig ofta av olika passersystemslösningar.

Spara tid genom självadministration

Hantera egna behörigheter och digitala nycklar och spara tid. Om hyresvärden har ett eget skalskydd, behöver det inte gå flera dagar innan en ny tagg kommer.

Säker hantering av vanliga nycklar

I vissa fall behövs fortfarande vanliga nycklar. Med ett digitalt nyckelskåp registreras användaren via sin tagg, och det blir tydligt vem som har vilken nyckel.

Säkerställ att inga behörigheter är på vift

Integrera personaldatabasen så avaktiveras behörighet och digital nyckel vid avslutad anställning. Att prioritera säkerhet kan skydda från skadegörelse och stöld.

En plattform för alla passersystem

Genom en lösning där alla boknings- och passersystem integreras i en plattform försvinner momentet att logga in i flera olika system för att hantera specifika behörigheter.

Spara tid genom självadministration

Hantera egna behörigheter och digitala nycklar och spara tid. Om hyresvärden har ett eget skalskydd, behöver det inte gå flera dagar innan en ny tagg kommer.

Säker hantering av vanliga nycklar

I vissa fall behövs fortfarande vanliga nycklar. Med ett digitalt nyckelskåp registreras användaren via sin tagg, och det blir tydligt vem som har vilken nyckel.

En plattform för alla passersystem

Genom en lösning där alla boknings- och passersystem integreras i en plattform försvinner momentet att logga in i flera olika system för att hantera specifika behörigheter.

Hur känns utspridd manuell hantering 2023?

Hantera samtliga behörigheter i en plattform, oberoende av passersystem

Det finns många olika system för att hantera behörigheter till fastigheter till exempelvis medarbetare, leverantörer, besökare, städfirma och brevbärare. Amidos lösning samlar och integrerar dessa system i en plattform vilket automatiserar administrationen.

Förenklad process för personal, hyresgäster, tjänsteleverantörer och entreprenörer

Översikt – allt samlat på ett och samma ställe

Ökad säkerhet med full kontroll på digitala nycklar, via automation avaktiveras de när en medarbetare slutar

Skräddarsytt för er verksamhet

Med ett stort utbud av samarbetspartners skapar Amido trygga och effektiva lösningar för fastigheter. Integrationer av bland annat passersystem, postboxar, AD-koppling, fastighetssystem och bokningsportaler automatiserar arbetet.

Rätt behörighet till rätt person

Med Active Directory kan behörighetshanteringen automatiseras vilket ökar säkerheten. När en anställd börjar tilldelas behörighet och tagg efter inlagda rättigheter i AD. När en anställd slutar försvinner behörigheten och taggen blir oanvändbar.

Trygg lösning för säkerställning av identitet

Låt entreprenören ansvara för hantering av deras behörigheter. Städaren, reparatören eller kaffe-leverantören verifierar sig med BankID, och ni som företag bestämmer vilka objekt de ska ha tillgång till.

Ta kontroll över behörigheterna

Att behöva kontakta hyresvärden varje gång en ny tagg kräver administrativt arbete, och det kan ta flera dagar. Att administrera företagets egna behörigheter sparar tid och ger bättre kontroll över vilka kort och taggar som kommer in på kontoret.
Om hyresvärden använder Amidos plattform Alliera kan företaget administrera sina egna behörigheter till entréporten, kontoret och övriga utrymmen med kortläsare.
Buss och passagerare

Framtidens lösning för transportföretag

Transportföretaget ville effektivisera sin hantering av behörigheter. Ett pilotprojekt resulterade i att Amidos plattform Opna skapar nytta och värde för transportföretaget och trafikbolagen de arbetar tillsammans med.

Digitalt nyckelskåp Traka

Strategiska accesser sparar tid och pengar

Företagets hantering av behörigheter kostade fyra heltidstjänster per år (ca 3,4 miljoner kronor). Samtidigt skapade hanteringen långa restider för underleverantörer när de hämtade och lämnade nycklar.

Efter implementering av digitala nyckelskåp och vår tjänst tar nu hantering av behörigheter 20% av en heltidstjänst.

“Istället för att administrera flera olika användare i olika system gör vi det på samma ställe. Likaså loggar och annan uppföljning. Vi har 4 system integrerade vilket besparar oss ca 90% administrativ tid.”

Behöver ni förenkla arbetet med behörigheter?

Hör av er till oss

Anton
Anton Thynell
Problemlösare för företag
Boka ett digitalt möte

FAQs

Vanliga frågor och svar om Amidos lösningar för företag.

Vi äger också skalskyddet vad rekommenderar ni då?
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Om ni äger skalskyddet behöver ni inte självadministration. Men ni kan fortfarande använda er av ett system för alla era kortläsare, automatisering av personal och behörigheter, och bokningstjänsterna.

Kan vi ansluta till Smart passage
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Ja. Om ni är hyresgäster och er fastighetsvärd äger skalskyddet behöver även de ansluta sig till Smart passage så räddningsarbetarna kan ta sig in genom entrén. Om ni har skalskyddet är det bara att ansluta sig.

Hur lång är leveransprocessen
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Generellt är omloppstiden på ett standardprojekt 3 månader, men vissa avvikelser kan förekomma beroende på omfattning och leverabler i projektet.

Behöver vi anlita en installatör
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Ja ni behöver en installatör eller någon hos er som är kunnig inom passersystem och databaser. Vi driftsätter Alliera och lägger in era digitala nycklar från de databaser vi har fått från er.

Var finns er hosting
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Servermiljön är placerad i Sverige för Alliera och passersystemsprogramvaror i Windows. I detta ingår även den säkra inloggningstjänsten *Backstage* med tvåfaktorsautentisering till undersystemen med personliga tidsbegränsade inloggningskonton till både Backstage och undersystemen.

Offline eller online server
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Ni väljer om ni vill ha er server offline eller online. Vi erbjuder även hostning för de som önskar.

Har ni fler frågor?

Kontakta oss så svarar vi på din fråga.

Kontakta oss