Passersystem

I Sverige finns det många olika varumärken när det kommer till passersystem. De största och mest kända är från företag som Assa, Axema, RCO Security och Salto. Men vi kan börja från början, vad är egentligen ett passersystem?

Flera passagesystem bredvid varandra
Flera passagesystem bredvid varandra
Passersystem Axema MIF A66

Vad är ett passersystem?

Ett passersystem är ett tekniskt system som består av elektroniska lås. Många glömmer bort att bakom hårdvaran, skalet, är det faktiskt mjukvara som ser till att alla behörigheter fungerar och som öppnar dörrar. För öppning av en dörr brukar det krävas en av tre saker, att du har en tagg, att du är en fysisk person, eller har en kod. För en säker lösning skall man kombinera minst två, men gärna alla tre av dessa saker som krävs, för att dörren ska öppnas.

Vad är fördelar med ett passersystem kontra traditionellt mekaniskt lås?

Passersystem förenklar användandet. Det är enkelt att använda för både de som administrerar systemet, och de som ska passera genom dörrar.

I passersystemet loggas användandet, det innebär att du i efterhand kan gå igenom vem som passerat den aktuella entrén och vilken tid accessen gavs.

En annan fördel är att administratören av passersystemet kan tilldela behörighet, kopplat till olika tider och personer, vilket gör att man får full kontroll på dörren och accesserna.

Du behöver inte heller byta ut lås om någon tappar en tagg. Skulle en tagg tappas bort, kan den enkelt spärras så att obehöriga inte kan komma in i byggnaden. Det är dessutom inte så vanligt att kopiera taggar, så du kan utgå ifrån att dubbletter av taggar inte finns i omlopp och på villovägar.

Systemet kan dessutom växa på sikt, med kommande behov och utmaningar. Fördelen med vår mjukvara är dessutom att den kan integreras med tvättstugebokning, AD, porttelefon, fastighetsboxar, nyckelskåp mm. Något som gör att möjligheterna är nästintill oändliga.

Vad kallar man de ting som ersätter de “gamla” nycklarna?

Namn som droppe, bricka, tagg, plopp, plastnyckel, digital nyckel, elektronisk nyckel, nyckelbricka och säkert en hel del andra smeknamn förekommer. Men många kallar även ovan nämnda ting för nyckel, då den ersätter de klassiska nycklarna.

En laptop och en tagg (digital nyckel)

Hur installeras passersystemet?

Det vanligaste sättet att installera passersystem är via certifierad installatör, vanligtvis en elektriker. Tillverkarna har oftast avtal med installatörer och återförsäljare som bistår vid installation. Det är vanligt förekommande att även dessa samarbetspartners hjälper till med service och underhåll av systemen även efter installation.

Hårdvaran, även kallad kortläsaren, installeras genom att sättas fast på fastigheten i anknytning till vald entré. Därefter kopplas mjukvara upp till systemet och fastighetsägaren väljer funktioner som antal taggar per hyresgäst, koder mm.

Olika passersystem är uppbyggda på olika sätt, men de vanligaste varianterna är molnbaserade och on-prem, där man själv hostar databasen på en intern server.

En elektriker

Vilka företag och fastigheter har behov av passersystem?

Allt ifrån flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, industrier, kommuner och företag har idag behov av passersystem. Det är fler människor i omlopp i byggnaderna, och att hålla koll på vilken medarbetare eller entreprenör som fått nyckel till rätt dörr kan många gånger vara ett heltidsarbete. Det här löser ett passersystem då det är enkelt att se vilka personer som har tillgång till byggnaden och dörrar. Många gånger kan även accesser och administration ske automatiskt, något som sparar tid för alla som berörs.

De olika segmenten har ofta liknande behov, men för en del varierar det. Om vi jämför ett flerfamiljshus mot ett industriföretag är de största skillnaderna integrationerna till passersystemet.

Ett industriföretag behöver i grund och botten mest koll på accesserna, läsa loggar och se till att endast behörig personal har tillträde till lokalerna. Ett flerfamiljshus kan däremot behöva koppla samman fler olika system såsom porttelefon, tvättstugebokning, digitala trapphustavlor och fastighetsboxar. Det är idag fullt möjligt med överordnade system.

Vad kan du göra om du har flera olika hårdvaror med olika mjukvara i?

Att ha flera olika passersystem innebär oftast att dessa behöver administreras via flera olika plattformar. Likaså gäller det för flerfamiljshus med olika integrationer, dessa kan ibland behöva administreras via deras egna operativsystem. Att sitta och arbeta i flera olika system för att administrera dessa, är både ineffektivt och kostsamt. Tänk om det fanns ett överordnat system för att smidigt lösa detta dilemma? Det gör det.

Amidos grundare kommer alla från Aptus, och de såg behovet av att kunna styra flera olika system från en och samma plattform. Så de skapade Alliera. I Alliera kan du göra tillägg och förändringar som t.ex. lägga till nya taggar, personer eller behörigheter. Denna information skickas sen ner från Alliera och vidare till passagesystem och andra integrationer. Du kan även utöka integrationerna med digitala postboxar, tvättbokningssystem, porttelefon, trapphustavlor och har du en fastighet med kommersiella hyresgäster, kan dessa enkelt sköta sin administration av sina ytor och dörrar själva.

Möjlighet att koppla Alliera till persondatabaser finns också, vilket gör att accesser automatiskt tas bort vid avslutad anställning eller uppdrag. Alliera ger dig frihet att välja vilka passagesystem du vill, allt du behöver är en enda plattform som fungerar med de största passagefabrikaten på marknaden.

Passersystem är ett modernt elektroniskt låssystem.
Det finns många fördelar med passersystem.
Det finns flera olika namn på de nya nycklarna.
Passersystem installeras av certifierad personal.
Passersystem passar flera olika fastigheter.
Det finns mjukvara som låter dig välja fritt bland alla passersystem som finns där ute.

Oändliga möjligheter

Personaldatabas

När en anställd slutar försvinner behörigheten på dennes digitala nyckel.

Smart passage

Effektiviserar räddningstjänst och ambulans personalens räddningsinsats.

Fastighetsdatasystem

När hyresavtalet löper ut försvinner behörigheten på aktuella digitala nycklar.

FAQs

Vad kostar ett passersystem
Klicka här för att läsa svaret på frågan

Alla fastigheter har olika behov av vad som behöver ingå och priset skiljer sig från leverantör till leverantör.

Här rekommenderar vi att man tar kontakt med flera leverantörer eller låsfirmor och tar in offerter.

Fundera innan vilka funktioner ni behöver och gör en nice to have and must have lista. Några funderingar som är värt att tänka på innan:

 • Ska man kunna boka tvättstugan och andra gemensamma utrymmen digitalt?
 • Behöver vi porttelefon eller ett passersystem?
 • Ska databasen av de digitala nycklarna finns på en egen server eller i molnet hos leverantörer?
 • Om ni digitala fastighetsboxar, ska man kunna administrera dessa i samma gränssnitt?
 • Om ni själva ska kunna spärra och lägga till nya taggar?
 • Ska passersystemet integreras med andra funktioner exempelvis en fastighetsdatabas eller personaldatabas som Active Directory?
Vem får installera ett passersystem
Klicka här för att läsa svaret på frågan

I princip får vem som helst installera ett passersystem. Ni väljer själva vem ni vill anlita eller om ni har en kunnig person inhouse.

Men oftast när man inhandlar passersystem görs det via en låsfirma, vilket ofta innebär att det är låsfirmans anställda som gör installationen då de har kunskap om passersystemet, installationen och driftsättningen.

Vad betecknar ett passersystem
Klicka här för att läsa svaret på frågan

Passersystem gör att du kan öppna dörrar med digitala nycklar. En digital nyckel kan vara allt från kort, tagg, armband, mobil, samt mikrochip i handen. Det finns även kodläsare där man trycker in en kod för att öppna dörren.

Vad ingår i ett passersystem
Klicka här för att läsa svaret på frågan

Vad som ingår är olika beroende på fabrikat och leverantör. Själva passersystemet är hårdvaran, skalet som sitter bredvid dörren. För att administrera taggar, kod, personer och behörigheter behöver man tillgång till ett gränssnitt (mjukvara). Hos vissa leverantörer ingår gränssnitt, och hos andra betalar man en licens.

Utöver detta kan extra kostnader tillkomma för:

 • Hosting av databasen om ni inte väljer att ha egna servrar
 • Installationskostnad
 • Uppdateringar
 • Kort och taggar (digitala nycklar)
 • Driftkostnad
 • Internet för onlineläsare