Amido AB har godkänts förnotering på Spotlight StockMarket

Nyhetsbild
För mer information
+46 70 283 77 65
patrik.simson@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Download PDF
Text Link
Text Link
Text Link

Amido erbjuder lösningar för administration och hantering av behörigheter till passersystem, lås och andra elektroniska enheter till fastighetsägare, bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 40MSEK, har 39 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Amido AB (”Amido”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Noteringen är godkänd förutsatt att lägstagränsen i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Amido meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission om 33 MSEK inleds den 23 oktober 2019 och avslutas den 8 november 2019.

Amido har på förhand skriftligen avtalat om cirka 76 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Erbjudandet genomförs för att tillföra Bolaget kapital för internationell expansion samt för att uppnå spridning i ägandet av Amidos aktie inför listningen av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget och erbjudandet kommer att presenteras i det Prospekt som kommer att finnas tillgängligt via bolagets (www.Amido.se), Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor från den 22 oktober 2019.

Johnny Berlic, VD för Amido

EN TILLVÄXTRESA – Amido hanterar över 650 000 digitala nycklar för landets största fastighetsägare. Det är en tillväxt på över 250 % de senaste två åren och det bara fortsätter. Med en omsättningsökning på 66 % under lönsamhet för det första halvåret 2019 så är vi stolta, men inte nöjda ännu. Vår målbild är att de närmaste tre åren nå 1,5 miljoner digitala nycklar i Sverige och 10 miljoner digitala nycklar i Europa. I Sverige är vi på god väg mot målet med en orderstock på över 100 000 nycklar och nya kunder som kommer in. Vi noterar nu Bolaget för att ta in kapital för att dels fortsätta resan i Sverige, men framför allt för expansionen i Europa och utveckling och lansering av nya tjänster.

VAD GÖR AMIDO?

ALLIERA – Amidos huvudprodukt är Alliera. Det är en egenutvecklad programvara som kunder köper som en tjänst i form av månadsabonnemang. I ett webbgränssnitt administrerar sen kunden sina passerkort till passersystemen på fastigheterna. Tack vare vår tjänst får kunden ett och samma sätt att hantera passersystemen oavsett fabrikat. Med färre fabrikat att hålla reda på så blir det enklare och smidigare för kunden.

DAX – Det senaste året har vi tagit fram en ny tjänst, Distributed Access eXchange (DAX). Med den kan användare dela behörigheten, att få tillträde till fastigheter, mellan fastighetsägare, hyresgäster och tredjepartsleverantörer. Det kan låta torrt, men vad det betyder i verkligheten är att tjänster skapas på plattformen, som exempelvis Smart Passage som utvecklats av Amido tillsammans med SOS Alarm. När SOS får ett larm och räddningstjänsten rycker ut, får brandmännens digitala nycklar automatiskt tillträde till fastigheten. Det innebär dels att räddningstjänst inte längre behöver hantera massa huvudnycklar men framförallt så sparar man tid, det går snabbare att komma in till fastigheterna och i dessa lägen kan sekunder och minuter vara livsavgörande.

VILL DU BO I EN FASTIGHET DÄR

  • Räddningstjänst, hemtjänst och ambulansen kan komma in utan problem när det behövs?
  • Där mat eller paketleveransen kan lämnas innanför dörren?
  • Där du kan dela ut en tidsbegränsad digital nyckel till allt från städfirman eller hantverkaren tillkattvakten, istället för att lämna ut en nyckel eller tagg som kan kopieras?

Vi på Amido tror att svaret på dessa frågor är ja för de allra flesta.

För fastighetsägaren innebär detta att de inte behöver hantera och administrera alla som behöver tillträde, istället sker detta automatiskt med digitala nycklar som gäller en viss tid och sen försvinner. Dessutom kan fastighetsägaren välja att få betalt när en leverantör ska in i fastigheten och därmed få en intäktskälla från passersystemet. En ökad smidighet för hyresgästen, mindre egen administration och att kunna ta betalt av de som använder passersystemet är alla starka argument när vi talar med våra fastighetskunder.

Konkurrens till DAX – Vad jag personligen finner extra intressant och som triggar mig, är att i vårt affärsområde DAX, till skillnad från vår tjänst Alliera där konkurrensen är obefintlig, så är det extremt många som trängs i dörren för att bli den som först kan leverera denna funktionalitet.

I Sverige har företag som exempelvis ASSA Abloy, Telia, Microsoft med flera, ambitionen att få fram en sådan tjänst och internationellt finns aktörer som Amazon. Detta är dock inte en marknad där det finns massa färdiga produkter som löser problemet. Istället är det många som har planer på ritbordet eller någon fysisk produkt som kunden behöver installera.

Exempelvis, den som har ett eget hus i USA kan köpa ett lås som gör att Amazon kan leverera paket innanför dörren, men då endast vid köp från Amazon. Amido kommer med en tjänst som kunden kan börja använda och som är oberoende av vilket fabrikat det är på hårdvaran. Vi har redan en stor del av kundbasen och där många tillverkare vill ha stängda system så har vi ett öppet där alla får vara med. Att använda de passersystem som redan installerats för miljardbelopp runt om i landet istället för att kunder ska behöva installera ny hårdvara ser
vi som en ordentlig konkurrensfördel.

Amido är idag inte ett stort bolag, men vi är störst i vår nisch och tror du likt jag att en mindre spelare kan springa i cirklar runt stora kolosser när det kommer till innovation och att det går att göra en lönsam affär från att bygga och kontrollera en del i ett lands kritiska infrastruktur? Då gör du som jag och investerar i Amido.”

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för

Affärsmodell – Software as a Service (SaaS)
Amido erbjuder en tjänst där kunden lägger in digitala nycklar i Alliera. Varje digital nyckel är ett abonnemang där kunden betalar för det de använder varje månad. Ett abonnemang tillåter att ett passerkort kan hanteras i systemet.

Software as a Service (SaaS) innebär att kunder abonnerar på Amidos tjänster. Uppdatering av tjänsterna ingår i priset och kunder betalar för vad de använder, vilket gör det enkelt att förutsäga kostnader, och tjänsterna blir hela tiden bättre.

Jämfört med äldre affärsmodeller där licenser såldes för en hög ingångskostnad och där uppgraderingar behövde säljas för att få nya intäkter så ger denna modell ett stabilt
intäktsflöde som förhåller sig direkt till hur mycket tjänsterna används, och därmed vilket värde de tillför Amidos kunder. Affärsmodellen fungerar bäst när Bolaget arbetar nära kunderna och är lyhörda till att utveckla funktioner som tillför högt värde till kundens verksamhet.

Godkänt för notering
Amido har godkänts för notering på Spotlight under förutsättningen att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 2 december 2019.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid
23/10–8/11 2019.

Teckningskurs
5,50 SEK per unit.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 1 000 units (motsvarande 5 500 SEK).

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 6 000 000 units, motsvarande 33 MSEK. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningsoptionen har lösenperiod fastställd från och med 1 april till och med 30 april 2021. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av En ny aktie till ett pris på 7 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 ökas antalet aktier med 2 000 000 till 24 809 439 och likviden från dessa uppgår till 14 000 000 SEK (om förestående Erbjudande fulltecknas), därtill tillkommer en utspädning på ytterligare 8 procent. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är 60 procent av emissionsvolymen

Antal aktier innan nyemission
16 809 439 aktier.
Värdering (pre-money)
Cirka 92 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Erbjudandet har Amido ingått teckningsförbindelser med delar av Bolagets styrelse och ledning samt större ägare och externa investerare. Teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Erbjudandet.

Bolaget har vidare ingått avtal om icke säkerställda emissionsgarantier om sammanlagt 25 MSEK vilket motsvarar cirka 76 procent av Emissionsbeloppet. Garantin är en botten upp-garanti som täcker upp till 25 MSEK. Således är totalt cirka 25 MSEK (motsvarande cirka 76 procent av emissionsbeloppet) garanterat genom en kombination av emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid bristande teckning I Erbjudandet upp till cirka 76 procent av det totala emissionsbeloppet.

Emissionslikvidens användning:

  • Internationalisering 15 MSEK – Amidos erbjudande ska rullas ut i Europa, dels i egen regi, dels genom strategiska partners. De viktigaste passersystemsfabrikaten ute i Europa ska integreras i Alliera för de marknader där hosting av passagesystem nått flest användare.
  • DAX 10 MSEK – Tillsammans med SOS Alarm och dess partners marknadsförs och säljs detta till kommuner och flerbostadsfastigheter i hela Sverige.
  • Rörelsekapital 8 MSEK – Planen framåt bygger vidare på Bolagets långsiktiga affärsstrategi, med ett ökat fokus på kommersialisering genom förstärkta resurser inom marknadsföring och försäljning. De vidhängande teckningsoptionerna (TO1) kan tillföra Amido ytterligare 14 MSEK under 2021. Detta kapital ska stärka Bolagets fortsatta expansion.

Notering på Spotlight:
Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 2 december2019.

Internationalisering 15 MSEK – Amidos erbjudande ska rullas ut i Europa, dels i egen regi, dels genom strategiska partners. De viktigaste passersystemsfabrikaten ute i Europa ska integreras i Alliera för de marknader där hosting av passagesystem nått flest användare.
DAX 10 MSEK – Tillsammans med SOS Alarm och dess partners marknadsförs och säljs detta till kommuner och flerbostadsfastigheter i hela Sverige.
Rörelsekapital 8 MSEK – Planen framåt bygger vidare på Bolagets långsiktiga affärsstrategi, med ett ökat fokus på kommersialisering genom förstärkta resurser inom marknadsföring och försäljning. De vidhängande teckningsoptionerna (TO1) kan tillföra Amido ytterligare 14 MSEK under 2021. Detta kapital ska stärka Bolagets fortsatta expansion.
Notering på Spotlight:
Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 2 december
2019.

ISIN-kod:
SE0013042108.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad
notering på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information om kommande nyemission samt planerad notering, vänligen kontakta:
Göteborg Corporate Finance
Telefon: +46 31 13 82 30
E-post: info@gcf.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Stena Fastigheter ansluter sina entreprenörer till Opna för ökad automatisering, säkerhet och kontroll

Stena Fastigheter har tagit ett betydande steg mot ökad säkerhet och smidigare hantering av access genom att ansluta sina ramavtalsentreprenörer till plattformen Opna. Genom Opna administrerar varje entreprenör sina anställdas tillgång till fastigheterna med fastighetsbolagets godkännande, vilket minskar risken för obehörig tillgång och förbättrar den övergripande säkerheten. Detta initiativ visar Stena Fastigheters engagemang för att erbjuda en säker miljö för sina hyresgäster.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Rapport
Pressmeddelande
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Se alla nyheter