Amido bokslutskommuniké 2020

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Amido bokslutskommuniké 2020
Amido bokslutskommuniké 2020

Om Amido

Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. Den som har tillgång kan öppna dörrar med app, tagg, kod eller vilken digital nyckel som helst.

I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin administration.

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och Regioner samt i industrin.

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Under Q4 tecknades flera nya avtal och Amido har nu hälften av Sveriges 20 största fastighetsbolag. Smart passage försäljningen började försiktigt ge resultat med allt från enstaka objekt till ett avtal som täcker drygt 23 000 hyresgäster. Allt arbete resulterade i en omsättning på 22,3 miljoner.

Försäljningen av Alliera ökade under hösten när fastighetsbolag ökade investeringstakten igen. Vi fick flera nya prestigekunder och har nu avtal med hälften av de tjugo största fastighetsbolagen i Sverige.
Vi hade som mål att passera 800 000 digitala nycklar under 2020 och sex veckor in på 2021 nådde vi det!

Alliera används för att administrera digitala nycklar. Vilket medium dessa har, app, tagg, chip i handen, spelar ingen roll. Att öppna dörren med mobilapp har Amido haft i fem år. Att taggar dominerar har med befintlig infrastruktur i fastigheterna att göra samt att de i många sammanhang helt enkelt är smidigare. Som vanligt har olika lösningar sina för- och nackdelar, vi stödjer dem alla.

I det fjärde kvartalet startade Smart passage med ambulans i Växjö. Ett av resultaten är att i ett femtontal liv och död-situationer har ambulanspersonalen kunnat hjälpa den nödställde tack vare Smart passage.


1 januari – 31 december 2020

• Omsättningen uppgick till 22,3 MSEK(18,5).

• Aktiverat arbete uppgick till 8,4 MSEK (6).

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,4 MSEK (1,7).

• Resultatet före skatt uppgick till -2,8 MSEK (0,4).

• Antalet digitala nycklar ökade till 770 884 (683 089).

• Abonnemangsstockvärde 140,5 MSEK (120,8).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019.

Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Se alla nyheter