Amido bokslutskommuniké 2021

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Bokslutskommuniké 2021
Bokslutskommuniké 2021
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

2021 ökade antalet kunder med 60 procent, varav 40 procent i fjärde kvartalet. Nettoförsäljningen växte 25 procent och Opna, en tjänst för entreprenörer lanserades.

Vilket år! Vi tog Amido till positivt resultat i Q3, ökade antalet kunder med 60 procent för helåret, nettoförsäljningen med 25 procent i kvartalet, utsågs till Sveriges mest innovativa PropTechbolag 2021, lanserade nya tjänster och fick äntligen börja sälja Smart passage.

1 oktober– 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till 6,6 MSEK (5,7) varav aktiveringar stod för 1,9 MSEK (2) vilket innebär att Bolagets nettoomsättning ökade med 25 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 MSEK (-0,3). Rörelseresultatet belastas med en reservation på 0,8 MSEK (0). Läs mer under ”Finansiell översikt” i rapporten.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2,1 MSEK (-0,9). Jämfört med föregående period så belastas resultatet av 1,2 MSEK av en reservation och högre avskrivningar.
 • Antalet digitala nycklar ökade till 867 278 (770 884).
 • LTV* Abonnemangsstockvärdet passerade 181 MSEK (140,5). Värdet ökar genom en kombination av fler digitala nycklar och en högre genomsnittsintäkt per digital nyckel.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2021.
 • Opna, en tjänst för entreprenörshanteringen lanserades i stängd beta.


1 januari – 31 december 2021

 • Omsättningen uppgick till 24,3 MSEK (22,3).
 • Aktiverat arbete uppgick till 8,1 MSEK (8,4).
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 MSEK (-0,4). Rörelseresultatet belastas med en reservation på 0,8 MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4,6 MSEK (-2,8). Resultatet påverkas av 0,3 MSEK i lägre aktiveringar och 1,7 MSEK i högre avskrivningar samt en reservation på 0,8 MSEK. Totalt 2,8 MSEK jämfört med 2020.

Rapporten i sin helhet är bifogad i denna pressrelease och finns på vår hemsida www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Artikel

SOS Alarms pressevent om Smart passage med Amido i Malmö uppmärksammades av media

I samband med att Region Skåne, HSB Malmö och Heimstaden anslöt sig till det digitala behörighetssystemet Smart passage, som SOS Alarm utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock, bjöd SOS Alarm in lokalmedia till en presentation av tjänsten och hur den möjliggör effektivare insatser vid 112-larm. Både P4 Malmöhus och Skånska Dagbladet var på plats och intervjuade larmoperatörer från SOS om hur Smart passage effektiviserar såväl deras arbete som ambulanssjukvårdarnas insatser.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Ökad prestanda och enklare integrationer i nylanserad version av Alliera

Amido lanserar en rad nya funktioner och förbättringar i den nya versionen av bolagets plattform för digitala behörigheter, Alliera. Uppdateringen 2023.2 innebär bland annat förenklad installation, snabbare sökningar och optimerad import av digitala nycklar.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. – Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Rättelse av Amido kvartalsrapport 1 april-30 juni 2023

I samband med publiceringen av andra kvartalsrapporten redovisades inte ackumulerat resultat och kassaflöde för perioden 1 januari-30 juni. Rapporten är nu rättad och publicerad. Den bifogade pdf-bilagan har även försetts med MAR--etikett då den tidigare saknades.
Läs mer
Se alla nyheter