Amido bokslutskommuniké 2022

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké 2022

Om Amido
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Amido AB meddelar härmed att Bolagets bokslutskommuniké för 2022 med det sjunde raka kvartalet med ökad omsättning nu offentliggjorts.

Perioden i sammandrag

Sjunde raka kvartalet med ökad omsättning

Q4 ökade nettoomsättningen med 39 procent (25), vilket gör det till starkaste, och sjunde raka kvartalet, med växande nettoomsättning. Amidos produkterbjudanden har breddats och når nu fler kundgrupper där särskild framgång nåddes inom transport och storföretag. Likt avslutningen 2021 har detta fyllt på orderboken som växt med 29 procent jämfört med samma period föregående år.

2022 ökade antalet digitala nycklar med 235 700 stycken till 1 102 978, en tillväxt på 27 procent och rörelsens intäkter ökade 29 procent till 31,5 miljoner. Glädjen var stor när Amido vann utmärkelsen "Årets mest värdefulla användning av Tech" som delas ut av Tech Awards Sweden vilket fortsatt inspirera oss att öka nyttan för våra kunder och samhället genom nya produkter och innovationer.

Under 2022 ökade vi antalet återförsäljare i Sverige samt vår första återförsäljare i Norge vilket gör att året avslutas med de mest kompletta kunderbjudandena någonsin som når en större marknad genom fler kanaler. Vi startar 2023 med en ännu starkare orderbok än den som gav oss den största ökningen i Bolagets historia under 2022.

1 oktober – 31 december 2022

Rörelsens intäkter ökade 58 procent till 10,4 MSEK (6,6) varav aktiveringar stod för 3,8 MSEK (1,9).

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 814 TKR (-1 048 TKR).

Resultatet före skatt uppgick till -3,4 MSEK (-2,1).

Antalet digitala nycklar ökade till 1 102 978 (867 278).

Abonnemangsstockvärdet ökade med 34% och passerade 243 MSEK (181).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2022.

Amido tecknar återförsäljaravtal med Prenad Bravida, Great Security och Granitor vilket kraftigt ökar kontaktytorna och möjligheterna för potentiella kunder att köpa våra tjänster och produkter via befintliga ramavtal med dessa återförsäljare. Vi har gjort flertalet sambesök och utbildningar med våra partners under kvartalet.

Utöver flertal affärer i vanlig storlek slöts två större slutkundsavtal där kunderna har tiotusentals anställda och potentialen för fördjupat samarbete och kundleverans är god.

1 januari – 31 december 2022

Rörelsens intäkter ökade 29 procent till 31,5 MSEK (24,3).

Aktiverat arbete uppgick till 11,1 MSEK (8,1).

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,5 MSEK (-1).

Resultatet före skatt uppgick till -9,1 MSEK (-4,6).

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Se alla nyheter