Amido publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Amido AB kvartalsrapport Q2
Amido AB kvartalsrapport Q2
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Amido AB meddelar härmed att bolagets delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2022 nu offentliggjorts.

“Vår förväntan från första kvartalet var att passera 1 miljon digitala nycklar i år. Att vi gjorde det redan i andra kvartalet var över den förväntan. Redan befintliga leveransprojekt säkerställer att vi under 2022 kommer leverera väsentligt många fler digitala nycklar än förra året. Flera viktiga kunder börjar implementera nya tjänster som Opna, och fler är på gång. Vi har lyckats med våra rekryteringar och kostnaderna är helt enligt plan. Teamet och resurserna för att ta tillvara på marknadssituationen är på plats för att 2022 ska bli ett riktigt bra år för Amido.” – Johnny Berlic VD Amido AB

Sammanfattning av delårsrapporten

I kvartalet ökade driftsättningen av digitala nycklar med 225 procent jämfört med samma period förra året.Det fortsätter trenden med ökad försäljning och leverans som vi rapporterade om i förra kvartalet.Utfallet i leveranser för årets första sex månader blev 139 procent högre jämfört med första halvåret 2021.Nyförsäljningen är fortsatt på högre nivåer än 2021 vilket gjort att leveranspipeline fortsatt att växa trots leveransrekord och är nu ca 40 procent större än vid årsskiftet. Inflation, krig och pandemi till trots så ser utsikten för Amido under resten av 2022 rätt lovande ut.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Rörelsens intäkter ökade till 7 MSEK (5,9).
 • Aktiverat arbete uppgick till 2,3 MSEK (1,9).
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,3 MSEK (-0,6).
 • Resultatet före skatt uppgick till -2,7 MSEK (-1,5).
 • Antalet digitala nycklar vid periodens slut var 1 001 841 (827 137).
 • LTV* uppgick till 208 MSEK (162). Tillväxten på 46 MSEK (28) är en YoY ökning på 64%.
 • Avtal med Rodamco Sverige är en del av internationaliseringsstrategin med internationella kunder där Sverige genomförs som ”proof of concept”. Unibail-Rodamco-Westfield förvaltar fastigheter för drygt 560 miljarder kronor vilket ungefär motsvarar fastighetsvärdena hos Amidos fem största kunder tillsammans.
 • Genom avtal för leverans av Alliera med Varbergs Bostad,Vellinge kommun och Got Event förstärker Amido positionen mot kommuner och kommunala bolag.
 • Avtal tecknat med Alecta Fastigheter för leverans av Alliera.
 • Incitamentsprogrammet med teckningsoptioner till externa styrelsemedlemmar i Amido fulltecknades.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • Incitamentsprogram med teckningsoptioner till personal övertecknades i juni varav styrelsen tilldelade 475 000 av 500 000 tillgängliga teckningsoptioner i enlighet med styrelsens mandat från årsstämman i maj. Kvarvarande utrymme sparas för möjlighet till framtida incitament fram tills nästa årsstämma.

Rapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease och på bolagets webbplats www.amido.se under investor relations.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido publicerar årsredovisning digitalt på webbplatsen

Amido har idag publicerat årsredovisning för 2023 på bolagets webbplats, den finns nu tillgänglig för nedladdning på www.amido.se/investor-relations.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido lanserar ny supportportal: ”Snabbare och enklare hjälp för kunderna”

Amido har lanserat en ny supportportal som ett led i bolagets kontinuerliga arbete med att förbättra tillgänglighet och kundservice. I den nya supportportalen kan kunder hitta svar på vanliga frågor, läsa artiklar om produktfunktioner och uppdateringar samt skicka in och följa upp på supportärenden.
Läs mer
Se alla nyheter