Amido publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Amido AB kvartalsrapport Q2
Amido AB kvartalsrapport Q2
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Amido AB meddelar härmed att bolagets delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2022 nu offentliggjorts.

“Vår förväntan från första kvartalet var att passera 1 miljon digitala nycklar i år. Att vi gjorde det redan i andra kvartalet var över den förväntan. Redan befintliga leveransprojekt säkerställer att vi under 2022 kommer leverera väsentligt många fler digitala nycklar än förra året. Flera viktiga kunder börjar implementera nya tjänster som Opna, och fler är på gång. Vi har lyckats med våra rekryteringar och kostnaderna är helt enligt plan. Teamet och resurserna för att ta tillvara på marknadssituationen är på plats för att 2022 ska bli ett riktigt bra år för Amido.” – Johnny Berlic VD Amido AB

Sammanfattning av delårsrapporten

I kvartalet ökade driftsättningen av digitala nycklar med 225 procent jämfört med samma period förra året.Det fortsätter trenden med ökad försäljning och leverans som vi rapporterade om i förra kvartalet.Utfallet i leveranser för årets första sex månader blev 139 procent högre jämfört med första halvåret 2021.Nyförsäljningen är fortsatt på högre nivåer än 2021 vilket gjort att leveranspipeline fortsatt att växa trots leveransrekord och är nu ca 40 procent större än vid årsskiftet. Inflation, krig och pandemi till trots så ser utsikten för Amido under resten av 2022 rätt lovande ut.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Rörelsens intäkter ökade till 7 MSEK (5,9).
 • Aktiverat arbete uppgick till 2,3 MSEK (1,9).
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,3 MSEK (-0,6).
 • Resultatet före skatt uppgick till -2,7 MSEK (-1,5).
 • Antalet digitala nycklar vid periodens slut var 1 001 841 (827 137).
 • LTV* uppgick till 208 MSEK (162). Tillväxten på 46 MSEK (28) är en YoY ökning på 64%.
 • Avtal med Rodamco Sverige är en del av internationaliseringsstrategin med internationella kunder där Sverige genomförs som ”proof of concept”. Unibail-Rodamco-Westfield förvaltar fastigheter för drygt 560 miljarder kronor vilket ungefär motsvarar fastighetsvärdena hos Amidos fem största kunder tillsammans.
 • Genom avtal för leverans av Alliera med Varbergs Bostad,Vellinge kommun och Got Event förstärker Amido positionen mot kommuner och kommunala bolag.
 • Avtal tecknat med Alecta Fastigheter för leverans av Alliera.
 • Incitamentsprogrammet med teckningsoptioner till externa styrelsemedlemmar i Amido fulltecknades.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • Incitamentsprogram med teckningsoptioner till personal övertecknades i juni varav styrelsen tilldelade 475 000 av 500 000 tillgängliga teckningsoptioner i enlighet med styrelsens mandat från årsstämman i maj. Kvarvarande utrymme sparas för möjlighet till framtida incitament fram tills nästa årsstämma.

Rapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease och på bolagets webbplats www.amido.se under investor relations.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Artikel

SOS Alarms pressevent om Smart passage med Amido i Malmö uppmärksammades av media

I samband med att Region Skåne, HSB Malmö och Heimstaden anslöt sig till det digitala behörighetssystemet Smart passage, som SOS Alarm utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock, bjöd SOS Alarm in lokalmedia till en presentation av tjänsten och hur den möjliggör effektivare insatser vid 112-larm. Både P4 Malmöhus och Skånska Dagbladet var på plats och intervjuade larmoperatörer från SOS om hur Smart passage effektiviserar såväl deras arbete som ambulanssjukvårdarnas insatser.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Ökad prestanda och enklare integrationer i nylanserad version av Alliera

Amido lanserar en rad nya funktioner och förbättringar i den nya versionen av bolagets plattform för digitala behörigheter, Alliera. Uppdateringen 2023.2 innebär bland annat förenklad installation, snabbare sökningar och optimerad import av digitala nycklar.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. – Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Rättelse av Amido kvartalsrapport 1 april-30 juni 2023

I samband med publiceringen av andra kvartalsrapporten redovisades inte ackumulerat resultat och kassaflöde för perioden 1 januari-30 juni. Rapporten är nu rättad och publicerad. Den bifogade pdf-bilagan har även försetts med MAR--etikett då den tidigare saknades.
Läs mer
Se alla nyheter