Kommuniké från extra bolagsstämma i Amido AB (publ) den 1 oktober 2021

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 1 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se.

Beslut om godkännande av riktad emission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 13 september 2021 om en riktad nyemission av 3 250 000 aktier till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med 110 500 kronor, samt en emission av 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2022, vilka ger rätt till teckning av 1 000 000 aktier i Bolaget.

Teckningskursen per aktie är 6,20 kronor, innebärande att Bolaget tillförs ett belopp om cirka 20,2 miljoner kronor (före emissionskostnader).
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

En (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner äger rum från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier till ett antal motsvarande maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning och anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets finansiella flexibilitet i samband med fortsatt expansion.

Alla besluten fattades enhälligt.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Artikel

SOS Alarms pressevent om Smart passage med Amido i Malmö uppmärksammades av media

I samband med att Region Skåne, HSB Malmö och Heimstaden anslöt sig till det digitala behörighetssystemet Smart passage, som SOS Alarm utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock, bjöd SOS Alarm in lokalmedia till en presentation av tjänsten och hur den möjliggör effektivare insatser vid 112-larm. Både P4 Malmöhus och Skånska Dagbladet var på plats och intervjuade larmoperatörer från SOS om hur Smart passage effektiviserar såväl deras arbete som ambulanssjukvårdarnas insatser.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Ökad prestanda och enklare integrationer i nylanserad version av Alliera

Amido lanserar en rad nya funktioner och förbättringar i den nya versionen av bolagets plattform för digitala behörigheter, Alliera. Uppdateringen 2023.2 innebär bland annat förenklad installation, snabbare sökningar och optimerad import av digitala nycklar.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. – Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Rättelse av Amido kvartalsrapport 1 april-30 juni 2023

I samband med publiceringen av andra kvartalsrapporten redovisades inte ackumulerat resultat och kassaflöde för perioden 1 januari-30 juni. Rapporten är nu rättad och publicerad. Den bifogade pdf-bilagan har även försetts med MAR--etikett då den tidigare saknades.
Läs mer
Se alla nyheter