Amido meddelar utfall av teckning i incitametnsprogram för styrelsen 2022/2025

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Amido AB (publ) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram till styrelsen som godkändes av bolagsstämman den 20 maj i år. Programmet gav styrelsen möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter tre år. Samtliga teckningsoptioner tecknades.

Medgrundare Torbjörn Hall kommenterar:

– Som grundare ser vi positivt på att våra externa styrelsemedlemmar valt att teckna hela optionspaketet. Med ett strik pris som är drygt tvåhundratrettio procent över dagens kurs så ser de samma potential som vi i Amido, säger Torbjörn Hall, medgrundare i Amido AB.

Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2022/2025) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 12 kronor. Samtliga 40 000 optioner i programmet tecknades och vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 0,15% spädning. Påkallandeperioden är perioden från 2025-06-22 till 2025-06-30. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

Styrelsemedlemmarna Urban Doverholt, Einar Lindquist, Daniel Di Benedetto och Hélène Gustavii har samtliga tecknat 10 000 optioner vardera.

Läs villkor för teckningsoptioner till styrelsen 2022 här.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido publicerar årsredovisning digitalt på webbplatsen

Amido har idag publicerat årsredovisning för 2023 på bolagets webbplats, den finns nu tillgänglig för nedladdning på www.amido.se/investor-relations.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido lanserar ny supportportal: ”Snabbare och enklare hjälp för kunderna”

Amido har lanserat en ny supportportal som ett led i bolagets kontinuerliga arbete med att förbättra tillgänglighet och kundservice. I den nya supportportalen kan kunder hitta svar på vanliga frågor, läsa artiklar om produktfunktioner och uppdateringar samt skicka in och följa upp på supportärenden.
Läs mer
Se alla nyheter