Kvartalsrapport Amido 1 april - 30 juni 2023

Nyhetsbild
För mer information
Gästskribent
,
på Amido
amido.se
Dokument och länkar
Amidos Q2-rapport 2023
Amidos Q2-rapport 2023

Amido erbjuder en plattform för att administrera passersystem, till framför allt fastighetsbolag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 30 miljoner SEK, har 32 personer anställda och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela
  • Ökad nettoomsättning med 56 procent mot föregående år
  • Bolaget levererade 90 driftsättningar under kvartalet
  • Antalet digitala nycklar uppgick till 1 167 953 vid periodens slut (31 dec 2022: 1 102 978)
  • Periodens intäkter uppgick till 10,4 MSEK (7,0)
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 7,3 MSEK (4,7)
  • Periodens EBITDA uppgick till -3,0 MSEK (-1,3)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -7,7 MSEK (-2,7)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,10) SEK

FORTSATT STARK TILLVÄXT

Det andra kvartalet bjöd på fortsatt god tillväxt, till och med i paritet med Q4-22 som då var Amidos starkaste kvartal någonsin. Vi kan därför rapportera ytterligare ett rekordkvartal. Trots en turbulent omvärld och fastighetsmarknad fortsätter vi att överträffa våra mål.

Under perioden har Amido ökat nettoomsättningen med 56 procent och med 51 procent under de första sex månaderna jämfört med samma period 2022.

Orderboken och den befintliga kundstocken är god och ger en trygg bas att stå på under vår tillväxtresa. Vi har adderat nya kunder under kvartalet, bland annat Linköping, Vafabmiljö och Uppsala. Dessa installationer kommer driftsättas under andra halvåret och sedan bli en del av Amidos rullande SaaS-modell. Flera större implementationsprojekt slutfördes under Q2, däribland Lundbergs, Vellinge kommun och Got Event.

Intresset för Smart Passage växer markant, både från enskilda fastighetsbolag och på regional nivå. Mycket glädjande att ambulansen i region Skåne samt Östergötland anslutit sig vilket även kan ge ringar på vattnet och driva på vidare utrullning i Sverige.

Lönsamheten under andra kvartalet påverkas starkt av engångskostnader relaterat till omstruktureringsaktiviteter, vår operativa kostnad är dock enligt budget. Bolagets fokus på att nå lönsamhet är på inget sätt bortglömt, det kommer även framgent vara en viktig komponent under 2023.

Vi ser ingen avmattning på marknaden, behovet av att digitalisera fastighetsbestånden och samtidigt sköta den dagliga verksamheten av sin digitala flotta, är även framgent av största vikt för våra kunder. Som tidigare rapporterat fortsätter OPNA-erbjudandet att visa stark tillväxt. Behovet av att kunna hantera flera behörigheter med hjälp av smarta passerkort i kombination med Amidos plattform Alliera, är en unik och efterfrågad kombination.

Jag vill slutligen och än en gång tacka alla våra medarbetare, kunder och samarbetsparters för ett mycket bra första halvår. Vi har överträffat våra ambitioner och högt satta förväntningar, det hade inte varit möjligt utan vår passionerade personal. Detta speglas också i vårt kundindex, där majoriteten av kunderna är mer än väldigt nöjda.

Göteborg 2023/08/24
Einar Lindquist

Denna information är sådan som Amido är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-24 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Einar Lindquist, tf. VD
einar.lindquist@amido.se
www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Artikel

SOS Alarms pressevent om Smart passage med Amido i Malmö uppmärksammades av media

I samband med att Region Skåne, HSB Malmö och Heimstaden anslöt sig till det digitala behörighetssystemet Smart passage, som SOS Alarm utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock, bjöd SOS Alarm in lokalmedia till en presentation av tjänsten och hur den möjliggör effektivare insatser vid 112-larm. Både P4 Malmöhus och Skånska Dagbladet var på plats och intervjuade larmoperatörer från SOS om hur Smart passage effektiviserar såväl deras arbete som ambulanssjukvårdarnas insatser.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Ökad prestanda och enklare integrationer i nylanserad version av Alliera

Amido lanserar en rad nya funktioner och förbättringar i den nya versionen av bolagets plattform för digitala behörigheter, Alliera. Uppdateringen 2023.2 innebär bland annat förenklad installation, snabbare sökningar och optimerad import av digitala nycklar.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. – Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Rättelse av Amido kvartalsrapport 1 april-30 juni 2023

I samband med publiceringen av andra kvartalsrapporten redovisades inte ackumulerat resultat och kassaflöde för perioden 1 januari-30 juni. Rapporten är nu rättad och publicerad. Den bifogade pdf-bilagan har även försetts med MAR--etikett då den tidigare saknades.
Läs mer
Se alla nyheter