Kvartalsrapport Amido 1 april - 30 juni 2023

Nyhetsbild
För mer information
Gästskribent
,
på Amido
amido.se
Dokument och länkar
Amidos Q2-rapport 2023
Amidos Q2-rapport 2023

Amido erbjuder en plattform för att administrera passersystem, till framför allt fastighetsbolag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 30 miljoner SEK, har 32 personer anställda och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela
  • Ökad nettoomsättning med 56 procent mot föregående år
  • Bolaget levererade 90 driftsättningar under kvartalet
  • Antalet digitala nycklar uppgick till 1 167 953 vid periodens slut (31 dec 2022: 1 102 978)
  • Periodens intäkter uppgick till 10,4 MSEK (7,0)
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 7,3 MSEK (4,7)
  • Periodens EBITDA uppgick till -3,0 MSEK (-1,3)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -7,7 MSEK (-2,7)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,10) SEK

FORTSATT STARK TILLVÄXT

Det andra kvartalet bjöd på fortsatt god tillväxt, till och med i paritet med Q4-22 som då var Amidos starkaste kvartal någonsin. Vi kan därför rapportera ytterligare ett rekordkvartal. Trots en turbulent omvärld och fastighetsmarknad fortsätter vi att överträffa våra mål.

Under perioden har Amido ökat nettoomsättningen med 56 procent och med 51 procent under de första sex månaderna jämfört med samma period 2022.

Orderboken och den befintliga kundstocken är god och ger en trygg bas att stå på under vår tillväxtresa. Vi har adderat nya kunder under kvartalet, bland annat Linköping, Vafabmiljö och Uppsala. Dessa installationer kommer driftsättas under andra halvåret och sedan bli en del av Amidos rullande SaaS-modell. Flera större implementationsprojekt slutfördes under Q2, däribland Lundbergs, Vellinge kommun och Got Event.

Intresset för Smart Passage växer markant, både från enskilda fastighetsbolag och på regional nivå. Mycket glädjande att ambulansen i region Skåne samt Östergötland anslutit sig vilket även kan ge ringar på vattnet och driva på vidare utrullning i Sverige.

Lönsamheten under andra kvartalet påverkas starkt av engångskostnader relaterat till omstruktureringsaktiviteter, vår operativa kostnad är dock enligt budget. Bolagets fokus på att nå lönsamhet är på inget sätt bortglömt, det kommer även framgent vara en viktig komponent under 2023.

Vi ser ingen avmattning på marknaden, behovet av att digitalisera fastighetsbestånden och samtidigt sköta den dagliga verksamheten av sin digitala flotta, är även framgent av största vikt för våra kunder. Som tidigare rapporterat fortsätter OPNA-erbjudandet att visa stark tillväxt. Behovet av att kunna hantera flera behörigheter med hjälp av smarta passerkort i kombination med Amidos plattform Alliera, är en unik och efterfrågad kombination.

Jag vill slutligen och än en gång tacka alla våra medarbetare, kunder och samarbetsparters för ett mycket bra första halvår. Vi har överträffat våra ambitioner och högt satta förväntningar, det hade inte varit möjligt utan vår passionerade personal. Detta speglas också i vårt kundindex, där majoriteten av kunderna är mer än väldigt nöjda.

Göteborg 2023/08/24
Einar Lindquist

Denna information är sådan som Amido är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-24 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Einar Lindquist, tf. VD
einar.lindquist@amido.se
www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido publicerar årsredovisning digitalt på webbplatsen

Amido har idag publicerat årsredovisning för 2023 på bolagets webbplats, den finns nu tillgänglig för nedladdning på www.amido.se/investor-relations.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido lanserar ny supportportal: ”Snabbare och enklare hjälp för kunderna”

Amido har lanserat en ny supportportal som ett led i bolagets kontinuerliga arbete med att förbättra tillgänglighet och kundservice. I den nya supportportalen kan kunder hitta svar på vanliga frågor, läsa artiklar om produktfunktioner och uppdateringar samt skicka in och följa upp på supportärenden.
Läs mer
Se alla nyheter