Kvartalsrapport Amido 1 juli-30 september 2023

Nyhetsbild
För mer information
Patrik Simson
,
CEO
på Amido
+46 70 283 77 65
patrik.simson@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Amido Q3-rapport 2023
Amido Q3-rapport 2023


Amido erbjuder en plattform för att administrera passersystem, till framför allt fastighetsbolag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 30 miljoner SEK, har 32 personer anställda och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela
  • Ökad nettoomsättning med 42 procent mot föregående år
  • Bolaget levererade 39 driftsättningar till nya användare under kvartalet
  • Antalet digitala nycklar som hanteras i systemet uppgick till 1 172 792 vid periodens slut (31 dec 2022: 1 102 978) 
  • Periodens intäkter uppgick till 9,9 MSEK (7,4)
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 6,8 MSEK (4,8)
  • Periodens EBITDA uppgick till –1,2 MSEK (0,3)
  • Periodens resultat före skatt uppgick till –2,9 MSEK (-1,3) 
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,05) SEK
  • Kassa och bank inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut är 16,8 MSEK

FORTSATT TILLVÄXT

Lite drygt en månad in på mitt uppdrag med den där sköna känslan av att vara ny på jobbet med allt vad det innebär! Den korta tiden till trots stärks för varje dag min övertygelse om bolagets kompetens och unika position på den marknaden vi verkar. Sverige ligger i framkant inom utveckling av passersystem och accesshantering där Amido intagit en marknadsledande position. Den vetskapen känns givetvis som en väldigt bra bas att bygga vidare på.

Det tredje kvartalet för Amido innebar ytterligare ett kvartal med stark tillväxt där nettoomsättningen ökade med 42 procent jämfört med samma period föregående år. Med den tillväxt vi haft under året ligger vi efter stängning av det tredje kvartalet redan nära inpå den totala omsättningen för helåret 2022. Även kostnadssidan ökade på grund av de åtgärder bolaget vidtagit med en betydande omstrukturering för att rusta bolaget för en lönsam tillväxt. Bolaget har genomfört omfördelningar av såväl anställd personal som på konsultsidan. Som en del av denna förändring har nya kompetenser rekryterats inom ledning och utveckling för att öka lönsamheten.

Efter kvartalets utgång ingick Amido ett större avtal med ett privatägt, svenskt bostadsbolag inom flerbostadshus med ett ordervärde om cirka 4 miljoner SEK. Det finns idag en positiv rörelse inom fastighetsbranschen för digitalisering och här ligger Amido i framkant, väl rustade att med bolagets produktportfölj fylla det behov som uttrycks. Ovan nämnda avtal vittnar om behovet av digitalisering och Amidos förmåga att möta det behovet.

När vi blickar framåt ser vi positivt på tillväxtpotentialen på vår hemmamarknad, vilket idag är vårt primära fokus, men undertecknad tillsammans med mina kollegor ser även stora möjligheter till fortsatt tillväxt på andra marknader. Med den kunskap och erfarenhet som finns i Amido kommer vi att fortsätta utveckla vårt erbjudande med ambitionen att växa bolaget såväl på hemmamarknaden som internationellt. Som en del i vår tillväxtstrategi flyttade vi i början av oktober till nya och större lokaler i Göteborg. Här kommer vi kunna växa tillsammans med partners och kunder.

Avslutningsvis vill jag tacka för det förtroende jag fått att förvalta och bygga vidare på detta fina bolag som Amidos grundare och medarbetare byggt upp under 15 år. Jag ser med tillförsikt fram emot att vara en del av vår tillväxtresa framåt.

Göteborg 2023/11/23
Patrik Simson

Denna information är sådan som Amido är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-23 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Simson, vd, patrik.simson@amido.se
Mobil: +46 70 283 77 65
www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Se alla nyheter