Valberedningen i AMIDO utsedd

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Valberedningen inför AMIDO AB’s årsstämma 2023 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen.

valberedningen bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 30 september året innan det år då årsstämman infaller.

Efter att de tre största aktieägarna utsett varsin representant har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen till dess första möte. Valberedningen består av följande ledamöter:

Markus Emgård, utsedd av Gemgård AB som representerar 12,6% av rösterna.
Einar Lindquist, utsedd av Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) som representerar 12,1% av rösterna.
Peo Emgård, som representerar 10,8% av rösterna.
Urban Doverholt, styrelseordförande i AMIDO.
Valberedningen representerar tillsammans 35,5% av rösterna i bolaget. Valberedningen har utsett Markus Emgård till ordförande.

Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:

Stämmoordförande
Antal styrelseledamöter
Styrelseledamöter
Styrelseordförande
Styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
Revisorer
Arvode för bolagets revisorer
I den mån så anses erforderligt, ändringar i tillämplig valberedningsinstruktion
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida – www.amido.se

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller genom e-post till info@amido.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 december 2022

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido publicerar årsredovisning digitalt på webbplatsen

Amido har idag publicerat årsredovisning för 2023 på bolagets webbplats, den finns nu tillgänglig för nedladdning på www.amido.se/investor-relations.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido lanserar ny supportportal: ”Snabbare och enklare hjälp för kunderna”

Amido har lanserat en ny supportportal som ett led i bolagets kontinuerliga arbete med att förbättra tillgänglighet och kundservice. I den nya supportportalen kan kunder hitta svar på vanliga frågor, läsa artiklar om produktfunktioner och uppdateringar samt skicka in och följa upp på supportärenden.
Läs mer
Se alla nyheter