Nyhetsbild
Tillbaka
2023-10-27

Analyst Group i nya analys av Amido: "Försprång i en outnyttjad marknad"

Analyst Group skriver att Amido förväntas vinna större marknadsandelar under de kommande åren i en ny aktieanalys. Detta motiveras bland annat av att marknaden för passersystem estimeras visa en årlig tillväxttakt om 15 procent till följd av fastighetsdigitalisering och regulatoriska förändringar.

”Marknaden för passersystem estimeras visa en årlig tillväxttakt om 15 % till följd av fastighetsdigitalisering och regulatoriska förändringar. Denna marknadstillväxt, utveckling av samarbetet med SOS-alarm och Bolagets europeiska expansion bidrar till den estimerade årliga tillväxttakten om 22,9 % under åren 2022-2025 […] Baserat på Amidos starka relationer till fastighetssektorn, som inkluderar sju av Sveriges största fastighetsbolag, Bolagets låga churn om 0,4 % och ledande marknadsposition utan direkta konkurrenter, förväntas Amido att fullt kunna kapitalisera på utbyggnaden av passersystem”, skriver Analyst Group.

Läs hela analysen