Alla behörigheter för hela fastigheten på ett ställe

Spara tid och resurser genom att samla alla behörigheter i en digital plattform och gör det möjligt för hyresgästerna att själva administrera.

Kvinna håller en tagg mot en läsare för att få tillträdde till rummet.

En nödvändighet för fastighetsbolag

Fastighetsbolag behöver ha full kontroll på alla behörigheter till alla fastigheter. Inte enbart för att hyresgäster, personal och besökare ska kunna komma in.

Minimera manuell hantering av behörigheter

Olika fastigheter kan ha olika passersystem med behörigheter. Genom att samla allt i en plattform kan alla behörigheter kontrolleras och uppdateras på ett ställe.

Skydda egendom och information

Motverka intrång och skydda fastigheten från stöld av egendom, utrustning och information som är avgörande för hyresgästens verksamhet.

Undvik onödiga kostnader

Spara tid och pengar genom att koppla behörigheter till personaldatabas, och låt entreprenörer och hyresgäster självadministrera behörigheter.

Låt hyresgästerna administera sig själv

Ökad kundnöjdhet och minskad hantering?
Ja det är resultat av självadministrerande hyresgäster.

Hantera samtliga behörigheter i en plattform, oberoende av passersystem

Förenkla administrationen, samla alla system i en plattform

Det finns många olika system för att hantera behörighet till en fastighet. Amidos lösning samlar och integrerar dessa system i en plattform, vilket gör arbetet med att dela ut behörigheter till entrédörrar, porttelefoner, postboxar, förråd, tvättstugor och andra bokningsbara ytor effektivt.

Förenklad process för personal, hyresgäster, tjänsteleverantörer och entreprenörer

Översikt – allt samlat på ett och samma ställe

Ökad säkerhet med minimerad manuell administration

Skräddarsytt för er verksamhet

Med ett stort utbud av integrationer och samarbetspartners skapar Amido trygga och effektiva lösningar för fastigheter. Integrationer av bland annat passersystem, postboxar, AD-koppling, fastighetssystem och bokningsportaler.

Rätt behörighet till rätt person

Med Active Directory kan behörighetshanteringen automatiseras vilket ökar säkerheten. När en anställd börjar tilldelas behörighet och tagg efter inlagda rättigheter i AD. När en anställd slutar försvinner behörigheten och taggen blir oanvändbar.

Skalbar lösning för din data

Säkra upp hosting av digitala accesser hos Amido, med backup. Servermiljön är placerad i Sverige och passersystemprogramvara i Windows. Den säkra inloggningstjänsten Backstage med tvåfaktorsautentisering till undersystem med personliga tidsbegränsade inloggningskonton ingår.

Låt hyresgästerna själva hantera nycklar

I Amidos plattform Alliera kan hantering av digitala nycklar överlåtas till hyresgästerna som enkelt lägger till och ta bort behörigheter när medarbetare börjar eller slutar. Minskad administration för fastighetsbolaget och snabbare process för hyresgästerna.
Fastigheter i Göteborg

En implementation som sparar tid

När Chalmersfastigheter skulle byta passersystem vände de sig till Amido för att flytta över studenter, personal och uppdragstagare till det nya systemet.

En integration med Amidos plattform Alliera sparade tid i flytten, minskade arbetsbördan med 50 procent och idag lägger administratörerna mindre tid på att hantera behörigheter.

Chalmers fastigheter logotyp
Fastigheter vid vattnet i Halmstad

Enklare arbetsdagar för hyresvärdarna

Det kommunägda bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB har fler än 10 000 lägenheter och 300 lokaler. Med flera passersystem och taggar i fastigheterna önskade de hitta en plattform för att administrera på enklast möjliga sätt.

”Största fördelen? Alliera är så lätt att använda!”

Halmstad Fastighets AB (HFAB) logotyp

Det går snabbt och enkelt att ersätta en borttappad tagg

Vad händer när en hyresgäst tappar sin tagg, hur ser arbetsprocessen ut? För många bostadsbolag kan ärendet pågå i flera dagar, eller till och med veckor. Med Amidos lösning tar det inte mer än ett par minuter.

Amidos lösningar kan hjälpa alla fastighetsbolag

Hör av er till oss

Håkan
Håkan Tennevall
Löser dina bekymmer
Boka ett digitalt möte

Vi har många års erfarenhet av digitala lösningar med fokus på organisationer, fastigheter och medarbetare där trygghet och säkerhet är nyckelorden. Tillsammans hittar vi lösningar som passar ert företag och era hyresgäster.

FAQs

Vanliga frågor och svar om Amidos lösningar för kommersiella fastighetsbolag.

Kan vi ansluta Smart passage
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

För att ansluta till Smart passage behöver ambulans eller räddningstjänst i din kommun och region vara anslutna till Smart passage.

Hur lång är leveransprocessen
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Generellt är omloppstiden på ett standardprojekt 3 månader, men vissa avvikelser kan förekomma beroende på omfattning och leverabler i projektet.

Behöver vi anlita en installatör
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Ja ni behöver en installatör eller någon hos er som är kunnig inom passersystem och databaser. Vi driftsätter Alliera och lägger in era digitala nycklar från de databaser vi har fått från er.

Var finns er hosting
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Servermiljön är placerad i Sverige för Alliera och passersystemsprogramvaror i Windows. I detta ingår även den säkra inloggningstjänsten *Backstage* med tvåfaktorsautentisering till undersystemen med personliga tidsbegränsade inloggningskonton till både Backstage och undersystemen.

Offline eller online server
Klicka här för att öppna och stänga FAQ

Ni väljer om ni vill ha er server offline eller online. Vi erbjuder även hostning för de som önskar.

Har ni fler frågor?

Kontakta oss så svarar vi på din fråga.

Kontakta oss