Samhällsnytta

Amido strävar efter att tillsammans med samarbetspartners och kunder bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle.

Illustration på Globala hållbarhetsmålen nummer 11. Orange bakgrund och vit illustration på byggnader.
Globala målen för hållbar utveckling

Nr. 11. Hållbara städer och samhällen

Amido arbetar mot det globala hållbarhetsmålet nummer 11 – Hållbara städer och samhällen.

Genom att hjälpa fastighetsägare att digitalt administrera och dela ut behörigheter bidrar Amido till ökad säkerhet och trygghet för kunderna, deras medarbetare, hyresgäster och besökare.

Partners

Tillsammans skapar vi samhällsnytta

Amido har flera samarbetspartners som var och en bidrar till att skapa nytta och mervärde till både kunder och slutanvändare.

Foto på över Mölndals stad