Amidos policyer

Miljöpolicy

Ladda ner Amidos Miljöpolicy här.

Kvalitetspolicy

Ladda ner Amidos Kvalitetspolicy här.

Kvalitetshandbok

Ladda ner Amidos Kvalitetshandbok här.

Sekretesspolicy

Webbplats

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.amido.se (”Webbplatsen”).
Vi inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett hederligt och ansvarsfullt sätt. Vi vill informera om vilka uppgifter vi får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad vi gör med uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker Webbplatsen.

Om du är användare av våra tjänster så notera att detta dokument gäller data som vi samlar in genom vår webbplats och inte uppgifter som hanteras för fullföljandet av våra leveransåtaganden.

Hur samlar vi in uppgifterna?

När du besöker Webbplatsen, kan vi bara identifiera din dators IP-adress. Trots dessa uppgifter förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att registrera dig som medlem, genom att skicka e-postmeddelanden till oss eller om du på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar vi in dem för användning inom företaget, i de syften som anges i denna sekretesspolicy. När du registrerar dig kan vi be om olika data som du anger exempelvis namn, adress,
e-postadress, telefonnummer, titel, bolag m.fl.

Vidare kan vi i likhet med många andra organisationer lägga en så kallad cookie på din hårddisk från vissa av Webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på din hårddisk av vår server och är ditt “id-kort” hos oss. Den är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Bland annat gör den att du enkelt kan navigera på Webbplatsen. Syftet är att berätta för vår server att du har återvänt till en viss webbsida. Det spar tid för dig, för om du gjort en personlig utformning av sidor eller registrerat dig för att få tillgång till vissa delar av Webbplatsen, hjälper en cookie Webbplatsen att komma ihåg vem du är. Den hjälper oss även att förbättra Webbplatsen, eftersom vi genom dem lär oss vilka delar av Webbplatsen som är populärast. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies och vägra att acceptera en efter varningen. Du kan även ställa in din webbläsare så att den automatiskt vägrar acceptera cookies. Ställer du in din webbläsare så, kanske du inte kan använda vissa delar av Webbplatsen.
Även andra former än cookies kan finnas som Facebooks Pixel eller Google analytics, linkedin och andra liknande saker som används för att rikta marknadsföring. Vi vet inte exakt hur dessa saker fungerar men måste ha dem där för att använda de aktuella företagens tjänster när vi vill få ut information till personer som besökt vår webbplats. Vi vill att du ska veta att de kan finnas på vår webbplats.

Hur använder vi uppgifterna?

Vårt främsta syfte med insamlande av personuppgifter är att kunna erbjuda dig en anpassad tjänst och att leverera en bättre tjänst och mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in till att ge dig information eller tjänster du efterfrågar och för att förstå våra medlemmar bättre. För att uppnå detta analyserar vi uppgifter om medlemmarnas demografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Forskning och analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda medlemmar.

Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du lämnat för att sända dig information (via exempelvis brev eller e-post, röksignaler och andra medier) om oss och produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig. Du kommer inte att få sådan information om du angivit att du motsätter dig det. På automatiska utskick finns det en avprenumerationslänk där du kan ange att du inte ska mottaga mer information. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få sådan information från oss kan du kontaktar du oss på support.amido.se och så tar vi bort din information. I de fall att du avböjt att få information men du gör någon aktivitet som gör att din information igen kommer in i våra system, vilket innebär att du accepterat att vi får informera dig igen, så ber vi om ursäkt redan nu för det är högst sannolikt att du då åter kommer få information genom automatiserade system.

Om du är en användare av våra system så kommer dina uppgifter även att användas för att vi ska kunna leverera avtalade tjänster till vår kund (som du sannolikt jobbar för). Det kan innebära att du får information skickat till dig i egenskap av användare av våra system och där det är av vikt för fullföljandet av våra åtaganden att du får det. Den informationen kommer du få även om du anger att du inte vill mottaga någon information så du behöver inte vara orolig att gå miste om något du skall få för att fullfölja ditt arbete även om du anger att du inte vill få information från oss.

Vi kommer, om vi gör vårt jobb rätt, att försöka samla in så detaljerad information som möjligt om din roll och dina behov för att därmed kunna rikta erbjudanden till dig som vi tror du vill köpa och om vi inte har det idag så i framtiden utveckla tjänster som fyller dessa behov.

Var hamnar uppgifterna?

Amido har inte som affärsmodell att skänka bort, sälja eller hyra ut uppgifter om dig till tredje part men utifall att det skulle ändra på sig så vill vi du ska veta att det är en möjlighet.

För att kunna erbjuda bättre tjänster, kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag inom vår koncern (som kan men inte måste finnas inom EU). Sådana företag kan finnas i länder som inte erbjuder samma slags lagstadgade skydd för personuppgifter som dem som gäller inom EU. Trots detta gör vi vårt bästa för att hålla dina personuppgifter konfidentiella inom vår koncern, oavsett om det är inom EU eller om det skett en internationell överföring till andra företag inom koncernen.
Vi kan i särskilda fall avslöja personuppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra användares eller andra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna.

Genom att använda vår webbplats och/eller registrera dig, samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Kontrollera att uppgifterna är korrekta

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. (Glöm inte att ange användarnamn.) När dina uppgifter raderas har du inte längre tillträde till de delar av webbplatsen som är avsedda för användare.