Kortavgift

Kortavgiften avser alla digitala nycklar (tagg/nyckelbricka) i de passersystem som hanteras av Alliera.

För kunder som använder Backstage-konton för personal och installatörer så fördelas månadsavgiften för dessa jämnt över alla kostnadsställen och läggs på kortavgiften.

Använder mitt företag Backstage
Klicka här för att öppna och stänga FAQ.

Om ditt företag installerat Alliera på egna serverar så använder ni inte Backstage, utan då administrerar er IT-avdelning inloggning för era installatörer. Om ni använder Amidos hosting så får installatörer tillgång till undersystemen genom Backstage och Amido sköter all administration av kontona. Läs mer om backstage här (pdf om backstage eller websida)