Proptech -Digitalisering av fastigheter

Hur kan proptech och digitalisering av fastigheter skapa värde för dig och fastigheter i en lågkonjunktur? Att effektivt samla alla olika passersystem som dina fastigheter har, i en och samma plattform är en del av lösningen.

Illustration av en stad - Proptech
+30
Integrationer
Allt ifrån passersystem, fastighetsboxar, fastighetsdatasystem med mera.
3
Tjänster
Från att effektivisera verksamheten till att släppa in blåljuspersonal. Plus massa extra funktioner.

Digitalisera era fastigheter

Idag sker digitaliseringen av fastigheter i olika takt, en del fastighetsbolag satsar hårt på digitalisering, medan andra fokuserar på effektivisering på annat håll. Vi vill däremot slå ett slag för digitaliseringen, för när fastighetsbolag fokuserar på digitalisering, skapar de effektivisering.

Det finns idag många olika bolag inom proptech, en del fokuserar på energi och andra på data. Amido fokuserar på passersystem, men inte på det hårda skalet som sitter på fastigheten, utan mjukvaran inuti. Vi samlar flera olika system i ett system, vilket skapar effektivisering gällande administrationen kring fysisk behörighet.

Blippar en tagg mot ett passersystem.

Hur kan Amido och våra produkter främja digitaliseringen?

Med Amido och vår produkt Alliera, kan du kontrollera alla dina accesspunkter i ett enda digitalt verktyg. Det finns även möjlighet till integrationer med en hel del verktyg som kan skapa möjligheter Låt säga att du äger ett fastighetsbolag och har flera hundra hyresgäster, hade det inte varit smidigt att slå ihop diverse system? Med Amido kan du integrera digitala trapphustavlor, tvättstugebokning, hyresgästernas “Mina sidor”, paketboxar och digitala nyckelskåp. Och styra alla dessa system via en enda plattform.

Det effektiviserar administrationen på ett sätt som gynnar hela verksamheten. De kunder vi har idag, har mätt effektiviseringen och sett tidsbesparingar från +50%. Dessutom möjliggörs självadministration, vilket innebär att de boende kan administrera sig själva i utvalda moment.

Digitalisering av samhällsviktiga verksamheter

Det är inte bara fastighetsbolag och företag som står inför införandet av digitalisering. Hela samhället har förflyttat sig in i det digitala landskapet med diverse tjänster och lösningar. Det är bra! Och viktigt. En så enkel sak som att kunna släppa in ambulans och räddningstjänst i byggnader via SOS Alarm är idag möjligt, och där står vi bakom tekniken som löser den viktiga samhällsfunktionen. Dessutom effektiviserar det räddningstjänstens arbete och gör att du slipper ödsla resurser, på trasiga entreer om de skulle behöva bryta sig in i fastigheten.

Hur kan flera proptech bolag samarbeta tillsammans för digitaliseringen?

Som vi tidigare nämnde finns det många spännande proptech bolag i Sverige. Och många jobbar redan tillsammans, men förbättringar kan göras. Du kanske har hört talas om Sensative? Det är ett företag som jobbar med sensorer. Med IoT-sensorerna de tillhandahåller kan du skaffa en mängd ny värdefull data. Till exempel temperaturen i alla utrymmen, vattenanvändning, lediga platser med mera. Att bara lägga till en ny uppsättning data kan göra stor skillnad.

Skulle vi slå ihop våra produkter och en tredje som fokuserar på energi, kan du få möjligheten att styra när till exempel värme och el ska vara på i vissa utrymmen. Du kan även mäta flödet vid entreer för att se vilka dörrar som används mest eller minst.

Kollektivtrafik väg
Två kvinnor öppnar en dörr genom att blippa en tagg mot ett passersystem.

Vad är proptech?

Proptech är det komprimerade ordet av property technology. Översatt från engelska – Fastighetsteknik och används för att hänvisa till tillämpningen av informationsteknik och plattformsekonomi på fastighetsbranschen. Fastighetsteknik överlappar med finansiell teknologi, inklusive användningar som onlinebetalnings- och bokningssystem med flera.

Integrationer

Nästan oändliga möjligheter att kombinera system och effektivisera arbetsprocessen.

Smart passage

Effektiviserar räddningstjänst och ambulans personalens räddningsinsats.

API

Möjliggör att flera av våra tjänster kan prata med varandra. Låt era kommersiella hyresgäster administrera sina egna digitala nycklar.

FAQs

Varför är Proptech bra
Klicka här för att öppna och stänga FAQ.

Genom proptech kan fastighetsbolag effektivisera sina processer inom de flesta områden. Innovativa produkter dyker upp på marknaden som hjälper till att lösa ett flertal problem som fastighetsägare har idag.

Men den största fördelen vi ser efter denna digitaliseringsresa är att fler företag börjar samarbeta och skapar integrationer som gynnar flera. Att lösa och effektivisera en rad olika problematik är vad vi brinner för.

Vilka områden omfattas av Proptech
Klicka här för att öppna och stänga FAQ.

– Digitala nycklar
– BIM och digitala tvillingar
– Data och analys
– Mobilitet
– Kommunikations- och integrationsplattformar
– IoT, Smarta byggnader och städer
– Energi, miljö och drift
– Uthyrning och förmedling
– Finansiering och transaktioner