Amido kvartalsrapport Q1 2024

Nyhetsbild
För mer information
+46 70 283 77 65
patrik.simson@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Download PDF
Text Link
Text Link
Text Link

Amido erbjuder lösningar för administration och hantering av behörigheter till passersystem, lås och andra elektroniska enheter till fastighetsägare, bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 40MSEK, har 39 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.

Med föregående års transformation och omstrukturering till grund lyckas vi leverera All-time-high på vår nettoomsättning för ett enskilt kvartal samtidigt som vi överträffar förra årets rörelseresultat. Nettoomsättningen ökar med 37% samtidigt som rörelseresultatet ökar med 13%, vilket ligger i linje med lagd plan för att nå ett positivt kassaflöde i utgången av 2024. Även våra återkommande intäkter växer stadigt i takt med att våra kunder utökar engagemanget hos oss. Planen ligger fast med ett bibehållet fokus på lönsam tillväxt.

När vi blickar framåt ser vi en trend där marknaden och våra kunder uppvisar en viss avvaktan och försiktighet att ta nya investeringar. Det grundläggande behovet att investera finns där men man skjuter en del nya investeringar på framtiden. Men med en stabil och lojal kundbas, i kombination med en attraktiv produktportfölj, har vi en förhållandevis motståndskraftig affär. Vår produktmix med Alliera som bas samt Opna och Smart Passage som kompletterande produkter, står sig stark och gensvaret från vår kundbas är mycket positivt vilket skapar goda möjligheter till merförsäljning.  

För att hålla mig kvar vid vår produktportfölj så har vi en stark tillväxt i försäljningen av Opna och Smart Passage samtidigt som vi bara är i början av produktlivscykeln för dessa produkter. Förutom att göra det vi i grunden är bäst på – att förenkla och automatisera accesshantering – bidrar Amido med dessa produkter till ett tryggare och säkrare samhälle. Kopplat till detta anordnade vi den 14:e mars ett kundevent med temat ”Hur kan uppkopplade fastigheter bidra till ökad trygghet och säkerhet i våra bostadsområden?”.

Det var ett välbesökt och lyckat event där både Polisen och PostNord deltog bland talarna och i paneldebatterna. I det här sammanhanget är det inte utan att jag känner en viss stolthet i hur Amidos plattform för accesshantering så tydligt kan bidra till att skapa ett tryggt och hållbart samhälle. Denna typ av frågor ligger oss varmt om hjärtat och till hösten anordnas ett liknande event i Stockholm.  

I takt med att antal soltimmar ökar växlar vi under våren upp vårt strategiarbete med ett tydligt fokus på tillväxt och samarbeten. Ensam är inte stark utan vi lever i övertygelsen att fruktsamma samarbeten tillsammans med våra kunder och partners är just det som skapar tillväxt.

Ett kvartal avklarat, nu tar vi oss an nästa!

Göteborg 3 maj 2024
Patrik Simson

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2024

  • Periodens nettoomsättning ökade 37 procent och uppgick till 8,7 (6,3) MSEK  
  • Periodens intäkter uppgick till 11,4 (9,5) MSEK
  • Periodens EBITDA uppgick till 1,2 (1,0) MSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -1,4 (-0,2) MSEK
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,01) SEK

Informationen är sådan som Amido är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-03 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Simson, vd, patrik.simson@amido.se
Mobil: +46 70 283 77 65
www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Stena Fastigheter ansluter sina entreprenörer till Opna för ökad automatisering, säkerhet och kontroll

Stena Fastigheter har tagit ett betydande steg mot ökad säkerhet och smidigare hantering av access genom att ansluta sina ramavtalsentreprenörer till plattformen Opna. Genom Opna administrerar varje entreprenör sina anställdas tillgång till fastigheterna med fastighetsbolagets godkännande, vilket minskar risken för obehörig tillgång och förbättrar den övergripande säkerheten. Detta initiativ visar Stena Fastigheters engagemang för att erbjuda en säker miljö för sina hyresgäster.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Se alla nyheter