Amido bokslutskommuniké 2023

Nyhetsbild
För mer information
Patrik Simson
,
CEO
på Amido
+46 70 283 77 65
patrik.simson@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Amido Bokslutskommuniké 2023
Amido Bokslutskommuniké 2023

Amido erbjuder lösningar för administration och hantering av behörighetertill passersystem, lås och andra elektroniska enheter till fastighetsägare,bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige och Norden. Bolagetgrundades 2008, omsätter cirka 40 MSEK, har 39 medarbetare och huvudkontor iGöteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker:AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Väsentliga händelser under perioden oktober-december 2023

 • Periodens nettoomsättning ökade 18 procent och uppgick till 7,6 (6,4) MSEK
 • Periodens intäkter uppgick till 10,4 (10,4) MSEK
 • Periodens EBITDA uppgick till -1,4 (0,8) MSEK
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -4,6 (-3,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,13) SEK

Väsentliga händelser under perioden januari-december 2023

 • Periodens nettoomsättning ökade med 39 procent och uppgick till 28,1 (20,2) MSEK
 • Periodens intäkter uppgick till 40,2 (31,5) MSEK
 • Periodens EBITDA uppgick till -4,5 (-0,5) MSEK
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -15,4 (-9,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,34) SEK
 • Styrelsen avser inte att föreslå om någon utdelning

Bokslutskommunikén kan laddas ner i sin helhet på www.amido.se/investor-relations/finansiell-information#reports

Fortsatt stark tillväxt under 2023

Ännu ett år till handlingarna och ännu ett år med fortsatt stark tillväxt, under 2023 med hela 39 procent! Året har gått i förändringens tecken där vi rustat för vidare tillväxt. Vi har bland annat rekryterat ny nyckelkompetens och flyttat till ett nytt kontor för att ge medarbetare och organisation de bästa förutsättningarna att få bolaget att växa vidare.

Nettoomsättningen för helåret ökade som nämnts med 39 procent vilket är ett stort lyft från föregående års tillväxt på 24 procent. Det är också glädjande att de återkommande abonnemangsintäkterna växer i samma takt som den totala nettoomsättningen. Amidos tillväxt kommer från både en stark kundbas och flera nya kunder som till exempel Lundbergs Fastigheter och Uppsalahem. Vi lyckades stänga en av Amidos enskilt största affärer någonsin i oktober, då vi kommunicerade ett avtal på 4 MSEK över 5 år med ett privatägt svenskt bostadsbolag.

Vid sidan av den digitala plattformen Alliera ser vi att både försäljningen av och intresset för våra övriga produkter Smart Passage och Opna har tagit fart ordentligt. Under året har vi rullat ut Smart Passage till flertalet kunder och jag vågar lova att vi bara sett början. Detsamma gäller för Amidos senaste produkt Opna där vi genomfört en handfull pilotprojekt, och under första delen av 2024 driftsätts tjänsten hos ett stort fastighetsbolag för deras samtliga entreprenörer. Därutöver inleddes i december 2023 ett samarbete med PostNord för säker och tillförlitlig inpassering till fastigheter för ”the last mile” leveranser. Ett samarbete som tydligt påvisar Amidos position och nytta som en trygg plattform inom accesshantering med samhällsnytta.

Som en del i tillväxtstrategin framåt kommer vi att ytterligare stärka och utöka våra samarbeten med leverantörer av passersystem och lägenhetslås, dels för den svenska verksamheten, dels för att på sikt skapa förutsättningar till samarbeten utanför Sveriges gränser. Livslängden på ett passersystem är 20-30 år och majoriteten av fastighetsbolag använder idag ett flertal olika passersystem i sina fastighetsbestånd. Mot den bakgrunden finns ett tydligt behov, från både fastighetsbolag och leverantörer, att kunna inordna olika passersystem i en övergripande digital plattform som enkelt och automatiserat hanterar samtliga underliggande system för access och behörighet.

Under 2023 har vi tagit en betydande engångskostnad i samband med konsolidering och omstrukturering av verksamheten för att rusta bolaget för fortsatt tillväxt. För 2024 ligger fokus på lönsam tillväxt med en bibehållen kostnadsbas och med lagd plan kommer bolaget att vara kassaflödespositivt i slutet av 2024.

Man brukar säga att ”Vilja slår klass!”. Efter mina första fyra månader på Amido kan jag konstatera den fina förmånen att ha kollegor som kombinerar bägge dessa egenskaper. De omdömen och den lojalitet våra kunder visar gentemot Amido talar ett tydligt språk. Jag vill därför rikta ett hjärtligt tack till alla medarbetare vars energi och engagemang är själva grunden och förutsättningen för den positiva tillväxtresa vi är inne på.

Jag vill också rikta ett stort tack till våra kunder och partners som dagligen förlitar sig på Amidos lösningar för att skapa en enkel, trygg och säker vardag.

Göteborg 2024/02/22
Patrik Simson

Denna information är sådan som Amido är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Simson, vd, patrik.simson@amido.se
Mobil: +46 70 283 77 65
www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Se alla nyheter