Amido delårsrapport juli-september 2020

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Q3 delårsrapport
Q3 delårsrapport

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet
Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system. Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Tempot ökade rejält under tredje kvartalet på driftsättningsfronten. Intäkterna därifrån ökade med 72 procent jämfört med föregående år och med 47 procent jämfört med andra kvartalet. Trots detta är leveranskön större i slutet av kvartalet än den var i början.

Tillväxten fortsätter, 25-75 procent uppåt på de flesta områden men vad som är riktigt glädjande är att ambulanspersonal i SOS Alarms pilot i Växjö nu regelbundet kommer snabbare fram till nödställda.

Detta kommer rädda liv.

De viktiga SaaS intäkterna från vår huvudtjänst ökade med 33 procent och återkommande intäkter stod för 76 procent av Bolagets nettoomsättning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SOS Alarm och Växjö kommun gör en pilot med Region Kronoberg i Växjö. Omfattningen är runt tretusen digital lås.
 • Passersystem som en tjänst (ACaaS) för installatörer lanserad med Monitor Larm som första partner.
 • Tecknat ramavtal med SJ AB som blir ett led i internationaliseringen då det planeras installeras i Norge och Danmark också.
 • Två nya ramavtal med fastighetsbolag.

Tredje kvartalet i siffror

 • Antalet digitala nycklar ökade till 750 980 (651 153).
 • Omsättningen växte 50% och uppgick till 5,1 MSEK (3,4).
 • Aktiverat arbete uppgick till 2 MSEK (0,9).
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,1 MSEK (-0,5).
 • Resultatet före skatt uppgick till -0,4 MSEK (-0,8).
 • Abonnemangsstockvärde 135,2 MSEK (108,1)

Perioden januari – september i sammandrag

 • Omsättningen har ökat 48% till 16,6 MSEK (11,2).
 • Resultatet blev -1,9 MSEK (-0,6).
 • Investeringsverksamheten har ökat till 6,7 MSEK (2,7).

Investeringar och finansiell ställning under kvartalet

Kassaflödet för Bolaget från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till 0,1 MSEK (-0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,3 MSEK (-0,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma period till -2 MSEK (-0,9). Från finansieringsverksamheten var kassaflödet 0 MSEK (0).

Periodens kassaflöde uppgick till -2,4 MSEK (-1,4). Ej kassaflödespåverkande poster i form av avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (0,2). Under perioden har Bolaget gjort kortfristiga placeringar i avkastningsgenererande tillgångar vilket omdisponerat omsättningstillgångar från kassa och bank till kortfristiga fordringar. Balansomslutningen uppgick i periodens slut till 31,4 MSEK (12,4) och soliditeten var 86 procent (67).

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kvartalsrapport Amido 1 juli-30 september 2023

Lite drygt en månad in på mitt uppdrag med den där sköna känslan av att vara ny på jobbet med allt vad det innebär! Den korta tiden till trots stärks för varje dag min övertygelse om bolagets kompetens och unika position på den marknaden vi verkar. Sverige ligger i framkant inom utveckling av passersystem och accesshantering där Amido intagit en marknadsledande position. Den vetskapen känns givetvis som en väldigt bra bas att bygga vidare på.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido tecknar avtal med Degerforsbyggen

Amido AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat avtal med Degerforsbyggen AB avseende Alliera, en plattform för passersystem och accesshantering. Avtalet löper över 3 år och är värt ca 500 KSEK.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amidos nye vd Patrik Simson: ”Stora möjligheter till fortsatt tillväxt”

När Amidos nye vd Patrik Simson först kom i kontakt med bolaget var det den marknadsledande positionen i kombination med en internationell potential som lockade honom att ta uppdraget som ny vd.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido flyttar huvudkontoret för att kunna växa vidare

Amido AB flyttade under oktober månad sin verksamhet och huvudkontor till större lokaler på Fabriksgatan 7 i Gårda, Göteborg. Flytten är en del av bolagets expansionsplan.
Läs mer
Se alla nyheter