Amido delårsrapport juli-september 2020

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Q3 delårsrapport
Q3 delårsrapport

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet
Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system. Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Tempot ökade rejält under tredje kvartalet på driftsättningsfronten. Intäkterna därifrån ökade med 72 procent jämfört med föregående år och med 47 procent jämfört med andra kvartalet. Trots detta är leveranskön större i slutet av kvartalet än den var i början.

Tillväxten fortsätter, 25-75 procent uppåt på de flesta områden men vad som är riktigt glädjande är att ambulanspersonal i SOS Alarms pilot i Växjö nu regelbundet kommer snabbare fram till nödställda.

Detta kommer rädda liv.

De viktiga SaaS intäkterna från vår huvudtjänst ökade med 33 procent och återkommande intäkter stod för 76 procent av Bolagets nettoomsättning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SOS Alarm och Växjö kommun gör en pilot med Region Kronoberg i Växjö. Omfattningen är runt tretusen digital lås.
 • Passersystem som en tjänst (ACaaS) för installatörer lanserad med Monitor Larm som första partner.
 • Tecknat ramavtal med SJ AB som blir ett led i internationaliseringen då det planeras installeras i Norge och Danmark också.
 • Två nya ramavtal med fastighetsbolag.

Tredje kvartalet i siffror

 • Antalet digitala nycklar ökade till 750 980 (651 153).
 • Omsättningen växte 50% och uppgick till 5,1 MSEK (3,4).
 • Aktiverat arbete uppgick till 2 MSEK (0,9).
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,1 MSEK (-0,5).
 • Resultatet före skatt uppgick till -0,4 MSEK (-0,8).
 • Abonnemangsstockvärde 135,2 MSEK (108,1)

Perioden januari – september i sammandrag

 • Omsättningen har ökat 48% till 16,6 MSEK (11,2).
 • Resultatet blev -1,9 MSEK (-0,6).
 • Investeringsverksamheten har ökat till 6,7 MSEK (2,7).

Investeringar och finansiell ställning under kvartalet

Kassaflödet för Bolaget från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till 0,1 MSEK (-0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,3 MSEK (-0,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma period till -2 MSEK (-0,9). Från finansieringsverksamheten var kassaflödet 0 MSEK (0).

Periodens kassaflöde uppgick till -2,4 MSEK (-1,4). Ej kassaflödespåverkande poster i form av avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (0,2). Under perioden har Bolaget gjort kortfristiga placeringar i avkastningsgenererande tillgångar vilket omdisponerat omsättningstillgångar från kassa och bank till kortfristiga fordringar. Balansomslutningen uppgick i periodens slut till 31,4 MSEK (12,4) och soliditeten var 86 procent (67).

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Se alla nyheter