Kommuniké från extra bolagsstämma

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Vid extra bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”) den 11 oktober 2022 fattades följande beslut.

Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna föreslaget om ett långsiktiga incitamentsprogram (2022/2025) i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 8 kronor. 470 000 optioner erbjuds i programmet vilka kan tecknas fram till 2022-10-13. Vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 1,7% spädning. Påkallandeperioden är från 2025-09-01 till 2025-09-14. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

Samtliga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido publicerar årsredovisning digitalt på webbplatsen

Amido har idag publicerat årsredovisning för 2023 på bolagets webbplats, den finns nu tillgänglig för nedladdning på www.amido.se/investor-relations.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido lanserar ny supportportal: ”Snabbare och enklare hjälp för kunderna”

Amido har lanserat en ny supportportal som ett led i bolagets kontinuerliga arbete med att förbättra tillgänglighet och kundservice. I den nya supportportalen kan kunder hitta svar på vanliga frågor, läsa artiklar om produktfunktioner och uppdateringar samt skicka in och följa upp på supportärenden.
Läs mer
Se alla nyheter