För fastighetsbolag är Coronaviruset en möjlighet

Nyhetsbild
För mer information
Gästskribent
,
på Amido
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Samhället är inne i en förändringsfas, inte minst när det gäller hur och var vi arbetar. Över hela världen har hemarbete mer eller mindre blivit en de facto-standard. Företag kommer även efter denna pandemi att i allt större utsträckning uppmuntra detta beteende, allt fler blir nomader – arbeta där du är. Behovet av kontorsytor kommer sannolikt att minska ytterligare när medarbetarna ges större frihet att utföra sitt arbete i hemmet eller på andra platser. Samtidigt, de företag som jobbar aktivitetsbaserat, utökar möjligen ytan per anställd något för att inte sitta för tätt eller helt enkelt har färre arbetsplatser per anställd. Trenden med coworking-ytor ökar, en möjlighet för såväl fastighetsbolag som arbetsgivare.

Pendling mellan hem och bostad minskar. Medarbetare har nu i allt större utsträckning tillåtits testa att arbeta hemifrån och arbetsgivarna ser att detta fungerar utmärkt. Från att ha varit något kopplat till generationsfråga har det nu blivit accepterat av alla. Över hela världen kan denna trend ses, stora bolag runt om i världen som tidigare krävde att personalen skulle vara på plats har nu, i coronatider, beordrat medarbetare att jobba hemifrån. Dagens teknik ger fullt stöd för detta beteende.

Digitala lösningar erbjuder automatik för att ge tillträde till lokaler. Digitala lås är en absolut förutsättning för att skapa ett ekosystem för erbjudande av flexibla arbetsplatser. Kanske ett abonnemang där ett företag eller medarbetare enkelt kan köpa sin kontorsyta och i samband med det få kod / behörighet att komma in? Med automatik kopplas det till debitering av lokalen.

Nyttjandegraden av kontorslokaler minskar, vilket kräver en förändring och nya intelligenta lösningar. Ett större mått av flexibilitet med arbete hemifrån hjälper även till att nå hållbarhetsmålen. Dessutom blir det för många en bättre balans mellan arbete och egen tid.

Genom att säkerställa att ha ett överordnat system för alla entréer och dörrar som enkelt kan administreras från ett ställe ges möjlighet att kostnadseffektivt erbjuda detta till sina kunder. Koppla detta till ett abonnemang som styrs via en app, så blir det ett enkelt självbetjänande system. Boka lokalen och få access vid den tidpunkt när bokningen startar. En integration mot faktureringssystem där kunden dels, med automatik, får fakturan för abonnemanget men också för den tid en given kontorsyta har nyttjats.

Ta kontakt med oss på Amido så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till med att bygga en lösning för dig och där många av dessa funktioner redan finns tillgängliga.

Mejl: hej@amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido publicerar årsredovisning digitalt på webbplatsen

Amido har idag publicerat årsredovisning för 2023 på bolagets webbplats, den finns nu tillgänglig för nedladdning på www.amido.se/investor-relations.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido lanserar ny supportportal: ”Snabbare och enklare hjälp för kunderna”

Amido har lanserat en ny supportportal som ett led i bolagets kontinuerliga arbete med att förbättra tillgänglighet och kundservice. I den nya supportportalen kan kunder hitta svar på vanliga frågor, läsa artiklar om produktfunktioner och uppdateringar samt skicka in och följa upp på supportärenden.
Läs mer
Se alla nyheter