Investera i vinnare

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Digitalisering ger fördelar och fördelar skapar vinnare. En del i Amidos investeringspolicy är att investera i våra kunder för de är vinnare.

Företag har investeringspolicys på hur de hanterar kapital på ett bra sätt. Dessa är i regel rätt lika.

Hur tänker man kring investeringspolicyn

Företaget behöver pengar på kort sikt (t.ex. närmaste kvartalet) för löner, skatt och andra löpande kostnader. Det kapitalet sitter på bankkonton. Ingen ränta men direkt åtkomligt för att täcka rörelsekostnaderna.

Sen har du kapital som inte ska användas fören 3-6-9 månader. Det vill du i regel ha i likvida tillgångar med låg risk, men som åtminstone ger lite avkastning. Exempelvis ett räntebärande bankkonto eller någon stabil, likvid och räntebärande tillgång.

Kapital som inte behövs det närmaste året vill man ändå ska arbeta åt företaget. Här varierar det vilken risk vs avkastning som olika bolag är villiga att ta. Amido är mån om att vara trygga i att vi kan använda kapitalet enligt plan så vi går företrädesvis på räntebärande tillgångar där vi bedömer sannolikheten att få ränta + investerat kapital tillbaka är mycket hög. Ett sånt exempel kan vara obligationer i t.ex. en bank (att låna banken pengar i en obligation ger betydligt högre avkastning än motsvarande på bankens räntekonto).

Det sämsta valet är att göra ingenting. Då står t.ex. hela emissionslikviden (för bolag som vårt) inne på ett nollränte-konto. Det är i praktiken samma som att låna ut pengar gratis till banken och man satsar på att man tror de inte går i konkurs. Det blir en ineffektiv kapitalhantering.

Med lite kunskap vågar man krydda

Utöver ovan så har Amido valt att krydda investeringarna lite. Detta gör vi genom att investera i våra kunder där det är möjligt.

Oftast innebär det aktieköp, vilket har en högre risk för det finns ingen garanti att värdet är samma den dag vi behöver pengarna men i gengäld ser vi en högre uppsida.

Vi har tittat på hur fastighetsvärdena har förändrats för femtiotalet av de största fastighetsbolagen i Sverige. Här ser vi att den genomsnittliga årstillväxten på fastighetsvärdet är 11,7%. Men när vi detaljstuderar våra kunder från det år de börjat använda våra tjänster så ser vi att dessa i snitt växer med 19,8% per år. Jämfört med tillväxten på 9,4% bland de som ännu inte är kunder hos oss så är det en markant skillnad, mer än dubbelt så hög tillväxt – det skapar vinnare.

Jag går inte så långt att påstå att det är uteslutande tack vare oss detta sker. Det är nog snarare så att dessa företag jobbar mer med digitalisering, då blir det, förr eller senare, logiskt att använda våra tjänster.

Det dessa bolag gör skiljer ut sig från mängden och det märks i värdeutvecklingen. Generella trender som billigt kapital, är i princip lika för alla bolagen så våra kunder gör något annorlunda. Digitalisering tror jag är en viktig pusselbit i det.

För Amido blir det således klokt att tro, och satsa, på de som tror och satsar på oss.

Vi är inget investmentbolag så detta är den mindre delen av vår kapitalallokering. Detta är inte heller en gedigen analys på bolagen i sig utan helt enkelt att vi ser en stor skillnad mellan de som väljer att jobba med oss och de som inte gör det.

Värdeutvecklingen indikerar att de gör bra val och vilka är vi att säga emot, de har ju valt oss. 🙂

//Johnny Berlic, vd Amido AB

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Artikel

SOS Alarms pressevent om Smart passage med Amido i Malmö uppmärksammades av media

I samband med att Region Skåne, HSB Malmö och Heimstaden anslöt sig till det digitala behörighetssystemet Smart passage, som SOS Alarm utvecklat tillsammans med Amido och Swedlock, bjöd SOS Alarm in lokalmedia till en presentation av tjänsten och hur den möjliggör effektivare insatser vid 112-larm. Både P4 Malmöhus och Skånska Dagbladet var på plats och intervjuade larmoperatörer från SOS om hur Smart passage effektiviserar såväl deras arbete som ambulanssjukvårdarnas insatser.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Ökad prestanda och enklare integrationer i nylanserad version av Alliera

Amido lanserar en rad nya funktioner och förbättringar i den nya versionen av bolagets plattform för digitala behörigheter, Alliera. Uppdateringen 2023.2 innebär bland annat förenklad installation, snabbare sökningar och optimerad import av digitala nycklar.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

SOS Alarms system för digitala behörigheter ger Malmös ambulanser snabbare tillträde vid larm

SOS Alarms digitala behörighetssystem Smart passage möjliggör nu effektivare insatser vid 112-larm för ännu fler svenskar. Region Skånes ambulanssjukvård förses med digital behörighet till anslutna fastigheter och kan på så sätt rädda liv betydligt snabbare. SOS Alarm har utvecklat systemet tillsammans med Amido AB och Swedlock. – Med Region Skånes anslutning till Smart passage skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112. Tjänsten underlättar för samtliga att få snabbare hjälp, säger Jonas Runesson, produktägare på SOS Alarm.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Rättelse av Amido kvartalsrapport 1 april-30 juni 2023

I samband med publiceringen av andra kvartalsrapporten redovisades inte ackumulerat resultat och kassaflöde för perioden 1 januari-30 juni. Rapporten är nu rättad och publicerad. Den bifogade pdf-bilagan har även försetts med MAR--etikett då den tidigare saknades.
Läs mer
Se alla nyheter