Anmälan till Amido AB (publ) årsstämma 2021

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Kallelse årsstämma
Kallelse årsstämma
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma onsdag den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Stämman genomförs digitalt där alla är välkomna att delta. För att kunna rösta behöver du vara på plats i lokalen.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och

2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2021. Anmälan kan göras via Eventbrite. Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av ”Årsstämma”. Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas i bekräftelsen vid anmälan.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

För att se hela kallelsen i PDF- format klicka här.

Du som ska rösta

För att rösta behöver du eller närvara på plats i bolagets lokal vid årsstämman.

Vi vidtar åtgärder genom att deltagare som närvarar vid årstämman kommer att få sitta vid en egen skärm i bolagets lokaler. Om allmän smittspridning förekommer så kommer folk att placeras i rum runt om i bolagets lokal för att upprätta distans.

Delta digitalt

Vi välkomnar alla att vara med digital. Detta är att föredra för att minska eventuell smittspridning av coronaviruset.

  • Anmäl dig via Eventbrite
  • Du får ett mejl efter anmälan med en länk för att kunna delta i Årstämman.

Övrig information

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johnny Berlic på johnny.berlic@amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Se alla nyheter