Anmälan till Amido AB (publ) årsstämma 2021

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Kallelse årsstämma
Kallelse årsstämma
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma onsdag den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Stämman genomförs digitalt där alla är välkomna att delta. För att kunna rösta behöver du vara på plats i lokalen.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och

2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2021. Anmälan kan göras via Eventbrite. Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av ”Årsstämma”. Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas i bekräftelsen vid anmälan.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

För att se hela kallelsen i PDF- format klicka här.

Du som ska rösta

För att rösta behöver du eller närvara på plats i bolagets lokal vid årsstämman.

Vi vidtar åtgärder genom att deltagare som närvarar vid årstämman kommer att få sitta vid en egen skärm i bolagets lokaler. Om allmän smittspridning förekommer så kommer folk att placeras i rum runt om i bolagets lokal för att upprätta distans.

Delta digitalt

Vi välkomnar alla att vara med digital. Detta är att föredra för att minska eventuell smittspridning av coronaviruset.

  • Anmäl dig via Eventbrite
  • Du får ett mejl efter anmälan med en länk för att kunna delta i Årstämman.

Övrig information

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johnny Berlic på johnny.berlic@amido.se

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kvartalsrapport Amido 1 juli-30 september 2023

Lite drygt en månad in på mitt uppdrag med den där sköna känslan av att vara ny på jobbet med allt vad det innebär! Den korta tiden till trots stärks för varje dag min övertygelse om bolagets kompetens och unika position på den marknaden vi verkar. Sverige ligger i framkant inom utveckling av passersystem och accesshantering där Amido intagit en marknadsledande position. Den vetskapen känns givetvis som en väldigt bra bas att bygga vidare på.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido tecknar avtal med Degerforsbyggen

Amido AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat avtal med Degerforsbyggen AB avseende Alliera, en plattform för passersystem och accesshantering. Avtalet löper över 3 år och är värt ca 500 KSEK.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amidos nye vd Patrik Simson: ”Stora möjligheter till fortsatt tillväxt”

När Amidos nye vd Patrik Simson först kom i kontakt med bolaget var det den marknadsledande positionen i kombination med en internationell potential som lockade honom att ta uppdraget som ny vd.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido flyttar huvudkontoret för att kunna växa vidare

Amido AB flyttade under oktober månad sin verksamhet och huvudkontor till större lokaler på Fabriksgatan 7 i Gårda, Göteborg. Flytten är en del av bolagets expansionsplan.
Läs mer
Se alla nyheter