Utfall av Amidos nyemission inför noteringen på Spotlight

Nyhetsbild
För mer information
Johnny Berlic
,
VD
på Amido
031 - 719 20 70
johnny.berlic@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Den 8 november 2019 avslutades teckningstiden i Amido AB (publ):s (“Amido”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Nyemissionen tecknades till cirka 16,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 50 procent. Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 8,5 MSEK, innebärande att nyemissionen tecknas till cirka 76 procent. Totalt nyemitteras 4 545 455 units. Amido tillförs således 25 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Amido 799 nya aktieägare. Det totala antalet aktieägare i bolaget uppgår därmed till cirka 1 055 stycken. Första dag för handel på Spotlight Stock Market beräknas bli den 2 december 2019.

Vi hade som målsättning att nå över tusen aktieägare och det gjorde vi. Men vi får ödmjukt ta till oss att vi inte nådde full teckning men tack vare garantierna så har vi kapitalet för att exekvera på planen. Tillväxten är fortsatt bra och vi har nu över 667 000 digitala nycklar.
Johnny Berlic VD på Amido AB (publ).

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till 25 MSEK, innebärande att 4 545 455 units nyemitterades. Amido tillförs därmed 25 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 5,5 MSEK, varav cirka 2,9 MSEK är hänförlig ersättning för emissionsgarantier. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets prospekt. Tecknare som tilldelats units erhåller avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 12 november 2019.

Antalet aktier och aktiekapital

När Amidos nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 21 354 894 aktier samt 4 545 455 teckningsoptioner och aktiekapitalet uppgå till 726 066,396 kronor.

Första handelsdag

Första dag för handel i Amidos aktie och teckningsoptioner på Spotlight är planerad till den 2 december 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”AMIDO” och aktiens ISIN-kod är SE0013042108 och teckningsoptionen Amido TO 1 ISIN-kod är SE0013042116.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Göteborg Corporate Finance är Amidos finansiella rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight.

Denna information är sådan information som Amido AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Amido AB (publ) den 10 april 2024

Vid bolagsstämma i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, (”Bolaget”), som hölls på Amidos huvudkontor i Göteborg, den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2024-04-10 kl. 15:30-16:30 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Läs mer
Se alla nyheter