Amido publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten
Under tredje kvartalet tecknades avtal med Göteborgs stad och HSB Göteborg. SaaS intäkter ökade med 27% och abonnemangsstocken till 108 MSEK (74) jämfört med samma period föregående år. Omsättningen blev 3,4 MSEK (3,3) med ett resultat på -0,8 MSEK (0,6).

I periodens slut uppgick antalet digitala nycklar till 651 153 jämfört mot 503 041 digitala nycklar samma period förra året.

Bolaget började tillsammans med rådgivare arbetet med en noteringsprocess och spridningsemission under kvartalet.

Omsättningen för årets första nio månader uppgick till 11,2 MSEK (8,1) där det aktiverade arbetet ökat till 2,7 MSEK (2) till följd av ökade investeringar i utveckling. Övriga kostnader ökade till 2,2 MSEK (1) främst till följd av investeringar i utveckling och kostnader för noteringsprocessen.

Rapporteringsperiod
Rapporten avser perioden 1 juli – 30 september 2019 samt 1 januari – 30 september 2019.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet
Bolaget genomförde en spridningsemission som före emissionskostnader tecknades till 25 MSEK och bedöms resultera i att Bolaget har över tusen aktieägare inför första handelsdagen den andra december.

Avsiktsförklaring för integration med DAX tecknat med Multisoft AB och återförsäljaravtal samt integration med Alliera tecknat med Mawik AB.

Rapporten finns tillgänglig på www.amido.se

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela