Marknadsinformation: Avtalet bedöms strategiskt och ekonomisk viktigt för Amido eftersom det är grunden  till vad som förväntas bli bolagets största affärsområde inom två år. Avtalet innebär inte några garanterade försäljningsvolymer. Avtalet gäller tillsvidare. 

Amido och SOS Alarm utökar samarbetet

Sedan tidigare har Amido och SOS Alarm ett samarbetsavtal där Amido utvecklat den plattformen för tjänsten Smart passage Brand från SOS Alarm vilket säljs av SOS Alarm till fastighetsägare som har automatbrandlarm. Fastighetsägaren behöver då inte längre skicka huvudnycklar till räddningstjänsten för att de ska komma in vid larm.

Avtalet som Amido och SOS Alarm nu har tecknat innebär att alla fastighetsägare som inte har automatbrandlarm, exempelvis de flesta bostadsuthyrare, nu kan anslutas till Smart passage. Tjänsten har även utökats till att inkludera access för amubulanspersonal när de rycker ut på larm.

Smart passage för inringda 112 larm har sedan tidigare levererats till ett par utvalda kunder och i en omfattande pilot i Växjö. Efter ett halvår av tester och utvärderingar så släpps nu tjänsten genom Amido för alla att få ansluta.

– Idag används tjänsten i stora fastighetsbestånd i både Växjö och Västerås med tusentals uppkopplade dörrar, så den är beprövad i skala, säger Johnny Berlic, vd på Amido AB och fortsätter:

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har räknat ut att det kostar trettiofemtusen kronor per minut som en brandutryckning försenas när det brinner.

Det är stora egendomsvärden som kan räddas samtidigt som vardagen blir smidigare för räddningstjänsten.

Räddningstjänsten kan alltid komma in om de verkligen behöver, det tar extra tid men de bryter upp dörren, till fastighetsägarens förtret, men in kommer de. 

Men ambulanspersonalen har inte samma möjligheter och kan bli ståendes utanför och försöker då med hjälp av SOS Alarm att få tag på någon som kan släppa in dem. Ibland så behöver de tillslut be räddningstjänsten komma och bryta upp dörren.

Allt detta tar tid. Svårt som det är att värdera liv så kom MSB fram till att det kostar samhället upp till sextiofemtusen kronor per fem minuter som den nödställde är utan hjälp.

– Att nu kunna erbjuda en tjänst till alla, som kan rädda liv, gör mig ödmjuk och tacksam för allt det arbete som så många på Amido och våra partners med SOS Alarm investerat de senaste åren, avslutar Johnny Berlic.

MSB rapporten: https://rib.msb.se/Filer/pdf/19958.pdf
Siffrorna är uppräknade till dagens penningsvärde.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela

Amidos vd handlar i aktien

Amido vd Johnny Berlic har under året köpt aktier för över 360.000 kronor men nu har även ett par försäljningar registrerats för drygt 6.000 kronor.

Läs mer»

Amido bokslutskommuniké 2020

Amido bokslutskommuniké 2020 Under Q4 tecknades flera nya avtal och Amido har nu hälften av Sveriges 20 största fastighetsbolag. Smart passage försäljningen började försiktigt ge

Läs mer»