Amidos årsredovisning för 2021

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2021 nu offentliggjorts.

Välkommen att ta del av Amidos årsredovisning för 2021. Ytterligare ett år av pandemi, men
Amido ökade antalet kunder med sextio procent och återkommande intäkterna med sjutton
procent. Under 2021 signades avtal med SOS Alarm för försäljning av Smart passage, samt att
bolaget tillfördes 46 MSEK genom nyemissioner i slutet av året där Ilija Batljans SBB var en av
investerarna.

Vi berättar mer i detalj i årsredovisningen, se bifogat dokument eller gå in på www.amido.se

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Artiklar
Johanna Maijgren

Mikrochip i handen

Mikrochip kommer bli den nya framtiden inom passersystem Inom några år tror jag att det kommer bli en trend att implantera ett mikrochip i handen.

Läs mer»

Spridningsemission

Styrelsen för Amido beslutar om spridningsemission till allmänheten i syfte att bredda ägandet i Bolaget.

Läs mer»