Amidos årsredovisning för 2021

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2021 nu offentliggjorts.

Välkommen att ta del av Amidos årsredovisning för 2021. Ytterligare ett år av pandemi, men
Amido ökade antalet kunder med sextio procent och återkommande intäkterna med sjutton
procent. Under 2021 signades avtal med SOS Alarm för försäljning av Smart passage, samt att
bolaget tillfördes 46 MSEK genom nyemissioner i slutet av året där Ilija Batljans SBB var en av
investerarna.

Vi berättar mer i detalj i årsredovisningen, se bifogat dokument eller gå in på www.amido.se

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Okategoriserad
Johnny Berlic

NOX är nu integrerat i Alliera

Passersystemet NOX har nu integrerats i Alliera och är fritt tillgängligt att användas hos Amidos och våra partners kunder från och med kommande Allierarelease. NOX

Läs mer»