amido-saas-proptech-kollegor-goteborg-alliera

Amido meddelar utfall av erbjudandet att förvärva teckningsoptioner i incitamentsprogram

Amido AB (publ) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i enligt beslut på bolagets extra bolagsstämma den 11 oktober i år. Samtliga 470 000 teckningsoptioner har förvärvats. Teckningsoptionerna berättigar till köp av aktier om tre år till kursen åtta kronor per aktie.

Den extra bolagsstämman 2022-10-11 beslutade att erbjuda personal och ledningspersoner att teckna totalt 470 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att från 2025-09-01 och två veckor framåt teckna en aktie i Bolaget till teckningskursen 8 kronor. Samtliga erbjudna optioner har förvärvats.

Vid fullt utnyttjande motsvarar teckningsoptionsprogrammet ca 1,7% spädning. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie.

VD har tecknat 100.000 optioner.
Ledningspersonerna Daniel Levrén och Anton Thynell har tecknat 60 000 optioner vardera, Matilda Zelander har tecknat 30 000 optioner och Per Åsberg och Markus Emgård har tecknat 20 000 optioner.
Övriga anställda har tillsammans tecknat 180 000 optioner.

För mer information:

Johnny Berlic, VD Amido AB 

Dela

Senaste inläggen

Amido förstärker med CFO

Amido har rekryterat Vesna Ay som interim CFO Amido växer snabbt och stärker nu ledningsgruppen för att möta fortsatt hög tillväxt samt förbättra lönsamheten. Vesna

Läs mer»