Brightec Security’s nyckelskåp nu integrerade med Alliera

Ny version på Alliera har nu släppts och den innehåller bland annat en ny integration till smarta nyckelskåp från Brightec Security. Kombinationen av nyckelskåp, passersystem och Alliera sammanför det analoga med den accelererande digitaliseringen och hjälper kunder sammanföra det gamla med det nya och få fördelarna från båda världar.

Marknadsinformation: Alla Amidos kunder kan nu ta del av integrationen och använda nyckelskåp
från Brightec Security.

Den vanligaste låslösningen idag är inte digitala nycklar i mobilen, inte heller taggar eller något annat digitalt utan det är gamla, analoga plåtnycklar. Samhället blir allt mer digitaliserat, så även kring passage men i den processen kommer analoga nycklar vara med länge än.

Med smarta nyckelskåp från Brightec Security flyttas de analoga nycklarna en bra bit in i den
digitaliserade världen och möjliggör kontroll över vem och när något lånat en nyckel och att den
även lämnas tillbaka.

I kombination med Alliera får kunderna koll på både sina passersystem samt sina analoga nycklar
när kompatibla digitala nyckelskåp som Brightec Security används.

– I storstäder är digitala passersystem sedan länge normen och den digitaliseringen ger stora fördelar
men kostar även en del. På mindre orter används inte passersystem i samma utsträckning och att
införa det brett för med sig substantiella investeringar. Om man istället uppgraderar skalskydd i
kombination med smarta nyckelskåp, blir det en bra kompromiss på vägen mot full digitalisering
där man kan uppnå stort värde snabbt samtidigt som investeringarna sprids ut över en längre tid,
säger Johnny Berlic, vd på Amido AB.

Vad ser Brightec Security för fördelar i att integrera med Amido?

– Vi hjälper våra kunder att uppnå en smart digitalisering och effektivisering av sin fysiska nyckel-
och objekthantering. I våra samarbeten hjälper vi våra kunder att skapa ordning och reda på ett
kostnadseffektivt och rationellt sätt. I och med integrationen med Alliera, kommer våra kunder på
ett enkelt sätt kunna koppla samman sina passersystem med våra smarta skåp. Tillsammans skapar
vi en smart kostnadseffektiv hybridlösning, där den fysiska och digitala nyckel- och
objekthanteringen nu sys ihop, säger Mikael Boman, VD på Brightec Security AB.

Om Brightec Group AB
Vi skapar nya värden mellan högautomatiserad tillverkning och digitala säkerhetslösningar för både
företag och samhälle. 
 
I koncernen besitter vi hög kompetens och lång erfarenhet av arbetet i alla dess delar inom våra företag.

I och med att vi har en bred palett av kunskap och erfarenhet att arbeta med, kan vi hjälpa våra
kunder med individuellt anpassade produkter och metoder inom konstruktion och mekanik,
säkerhet, informationsteknologi samt terminallösningar – där vi ligger i framkant av den mycket  
snabba tekniska utvecklingen. Vi är med dig från ax till limpa och säkerställer att ditt företag står
väl förberett för framtiden – från handfast mekanisk konstruktion till vår tids snabba utveckling av
webbapplikationer och molntjänster, i en värld som digitaliseras allt mer.

En viktig del i vårt liv som entreprenörer är möjligheten att använda vår position för att uppnå ett
högre syfte än det rent ekonomiska – att kunna investera och bidra till att ge människor ökade
möjligheter till försörjning och utveckling på platser där man vanligen inte investerar.

På hemmaplan arbetar vi för att skapa ett klimat där våra medarbetare tillåts växa och komma till
sin rätt, där deras arbete och kompetens uppskattas och utnyttjas på bästa sätt och där de tycker att
det är roligt att gå till jobbet.
För mer information:

Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se

Dela

Slutregistrering av spridningsemission

Slutregistrering av spridningsemission Den 4 december registrerades den sista delregistreringen av units i den spridningsemission som Bolaget genomförde under oktober/november 2019. I delregistreringen nyemitterades 352

Läs mer»
Enkla Alliera guider
Johanna Maijgren

Komma igång med Alliera​

Komma igång med Alliera Vi kommer att gå igenom steg för steg med fröken Elina, hur du navigerar, söker upp lägenhet och användare. Samt hur

Läs mer»
PR-bilder-amido-goteborg
Pressreleaser
Johanna Maijgren

Valberedningen i AMIDO utsedd

Valberedningen inför AMIDO AB’s årsstämma 2023 har blivit utsedd genom att bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett varsin representant till valberedningen. Enligt den instruktion

Läs mer»