Amido har tecknat avtal med Förvaltnings Aktiebolaget Västerstaden

Amido och Förvaltnings Aktiebolaget Västerstaden har tecknat avtal för implementation av Alliera.

Marknadsinformation: Under den bundna avtalstiden på 36 månader är förväntat avtalsvärde 700.000 kronor.

Amido levererar Alliera till Västerstaden. Inom kort kommer tillgängligheten för Västerstadens kunder att öka. Västerstaden uppdaterar sig digitalt och har valt Amido för leverans utav av överordnad passersystemsadministration.

Utöver detta tecknar de även Amidos driftcentral vilket gör ärendehanteringen betydligt smidigare och personligare. Avtalet tecknas initialt i 36 månader.

Om Förvaltnings Aktiebolaget Västerstaden
Västerstaden grundades 1970 av Handelsbanken för att förvalta bankens fastigheter. Sedan 1990 ägs företaget av Sven Gustafsson tillika VD. Västerstaden omsätter cirka 3.200 lägenheter och 294 lokaler i 96 fastigheter, fördelat på nio olika städer med en totalyta om 264.000 kvm. Hyresomsättningen uppgår till 371 miljoner kronor. De bistår fastighetsägare med total-, teknisk – och kameral förvaltning. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

För mer information:
Johnny Berlic, vd Amido AB (publ)
T: 031 719 20 70
E: johnny.berlic@amido.se
W: www.amido.se
Dela
Pressreleaser
Johanna Maijgren

Amidos årsredovisning för 2021

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2021 nu offentliggjorts. Välkommen att ta del av Amidos årsredovisning för 2021. Ytterligare ett år av

Läs mer»

Kallelse årsstämma 2023

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2023-05-29 kl.17:00-18:00 i Gothia Towers på Mässans gata 24, i Göteborg. Rätt att deltaga

Läs mer»