Access till ökad digitalisering

Nyhetsbild
För mer information
+46 70 283 77 65
patrik.simson@amido.se
amido.se
Dokument och länkar
Download PDF
Text Link
Text Link
Text Link

Amido erbjuder lösningar för administration och hantering av behörigheter till passersystem, lås och andra elektroniska enheter till fastighetsägare, bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 40MSEK, har 39 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Få de senaste nyheterna
Genom att prenumerera godkänner du våra Sekretesspolicy.
Klart!
Något gick fel, vänligen dubbelkolla din mejladress.
Dela

Att vara med på resan mot en digitaliserad värld innebär att affärsmodeller förändras och nya möjligheter öppnas. Processer måste effektiviseras och för moderna organisationer är passagesystem en viktig komponent i digitaliseringen. Verksamheten och kunderna kommer kräva mer flexibla lösningar!

Nu är det enklare för kommuner och företag att avropa våra tjänster. Tack vare att vi numera är en del av en leverantörs ramavtal för SKL, “Programvaror och programvaror som molntjänst 2016”. En förnyad konkurrensutsättning kommer att spara både tid och pengar för kommunerna och företagen som är inkluderade i avtalet.

Flexiblare lösningar

Att inte anamma digitalisering inom verksamheten kommer till största del vara en nackdel, jag vill faktiskt påstå att det riskerar verksamhetens fortlevnad. Samhället kräver enklare och effektivare lösningar, alltmer ska kunna göras via mobilen och det skall gå sömlöst. Här inkluderas även passagesystem, det är troligen inte det roligaste ämnet att prata om men dock lika viktigt. Man behöver ge möjligheter till sina hyresgäster att ta emot leveranser av mat, boka tvättstuga, använda sig av en digital postbox eller leveransbox. Allt detta ska fungera med en enda tagg eller kort.

Konsumenter vill ha smidigare leverans

Enligt uppgifterna från E-barometern Årsrapport 2018, ställer konsumenterna högre krav på leverans. Trots att leveranstiderna och ombuden fungerar bra behöver hela processen inom leverans förbättras. Hemleveranser behöver utvecklas mer, speciellt last mile, detta ställer höga krav på alla inblandade i kedjan, även fastighetsägare! Paketvolymerna kommer fortsätta att öka skriver E-barometern, vilket kräver nya lösningar. Några alternativ är digitala postboxar, leveransboxar eller hemleverans in till lägenheten. Det är därför integrerade system är en en viktig faktor i digitaliseringen och därmed nöjdare kunder.

Statistik från E-barometern 2018

  • E-handelns omsättning var 77 miljarder.
  • E-handelns tillväxt 15 %.

Vad är kan en effektiv arbetsprocess vara?

Förutom kunderna möjliggör digitaliseringen en ökad effektivitet för verksamheten och medarbetarna. En effektivare arbetsprocess är att kunna integrera flera system som samverkar. Vilket kommer ge effektiviseringsvinster samt mer tid till andra viktiga arbetsuppgifter och minska felfrekvens.

Ett exempel är att att integrera passagefabrikat med personaldatabasen, AD. När en anställd avslutar sin anställning spärras dennes tagg från samma datum, dvs alla accesser för personen tas bort per automatik. Som företag höjer det säkerheten och man sparar tid genom att man inte behöver administrera i flera system. Hur många taggar har er verksamhet på vift?

Läs mer om varför Västra Götalandsregion valde att integrera passage och personal databassystem i Alliera.

Relaterade nyheter

Kanske hittar du något mer intressant här.

Se alla nyheter
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Stena Fastigheter ansluter sina entreprenörer till Opna för ökad automatisering, säkerhet och kontroll

Stena Fastigheter har tagit ett betydande steg mot ökad säkerhet och smidigare hantering av access genom att ansluta sina ramavtalsentreprenörer till plattformen Opna. Genom Opna administrerar varje entreprenör sina anställdas tillgång till fastigheterna med fastighetsbolagets godkännande, vilket minskar risken för obehörig tillgång och förbättrar den övergripande säkerheten. Detta initiativ visar Stena Fastigheters engagemang för att erbjuda en säker miljö för sina hyresgäster.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Amido utser Benjamin Kype till Chief Commercial Officer

Amido meddelar idag att Benjamin Kype har utsetts till Chief Commercial Officer och blir medlem i bolagets ledningsgrupp. Benjamin efterträder därmed Anton Thynell som under de senaste åren innehaft olika uppdrag och ansvarsområden i ledningsgruppen.
Läs mer
Nyhetsbild
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande

Heimstaden först ut med att ansluta sina fastigheter till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm. Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock.
Läs mer
Nyhetsbild
Rapport
Pressmeddelande
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

Amido kvartalsrapport Q1 2024

Under årets första kvartal levererar Amido en stark tillväxt med bibehållen kostnadskontroll. Sammantaget gör det att vi levererar ett mycket tillfredsställande resultat för kvartalet.
Läs mer
Se alla nyheter