Kommersiella fastighetsbolag

Spara tid genom att samla alla accesser i ett program och möjliggör självadministration för hyresgästerna.

Smidiga accesser för hela fastigheten

Har ni koll?

Du som jobbar på ett fastighetsbolag behöver ha full kontroll på fastigheternas accesser. Inte enbart för att hyresgäster, personal och besökare ska kunna komma in. 

Det låter självklart

Du som jobbar på ett fastighetsbolag behöver ha full kontroll på fastigheternas accesser. Inte enbart för att hyresgäster, personal och besökare ska kunna komma in. Fastigheter är värdefulla tillgångar och det är viktigt att obehöriga personer inte har tillgång till dessa. Genom att prioritera säkerhet och hindra intrång, kan fastigheten skyddas från skadegörelse och stöld.

En annan viktig aspekt är att det kan förekomma känslig information i fastigheterna, exempelvis namn på hyresgäster, och vid kommersiell uthyrning kan det finnas varor och dokument i lokalerna som är avgörande för hyresgästernas verksamhet.

Det kan kännas svårt att hålla koll på, och hantera, alla accesser. Fastigheter är ofta besökta av många människor. Hyresgäster, underhållspersonal, besökare och andra som behöver ha tillgång till fastigheten, tänker oftast inte på jobbet bakom accesserna. Det ska helt enkelt bara fungera.

I verkligheten kan det dessutom vara så att du behöver hålla koll på flera fastigheter, som har olika passersystem. Då är det många system du behöver jobba i, och fler accesser du behöver kontrollera och uppdatera. Hur kan du då göra för att säkerställa en hög nivå av säkerhet och kontroll av accesser? Samla all accesshantering på ett ställe. Går det? Ja.

Ett enda system kan vara lösningen för diverse ovanstående utmaningar. Vinsterna är många. Slipp flera olika inloggningar och utspridda accesser. Genom att jobba från en central plats förenklas och effektiviseras vardagen. Du kan även automatisera processer, något som minskar risken för mänskliga fel och bidrar till en ökad effektivitet i verksamheten. Och genom att möjliggöra för hyresgästerna att själva administrera sin personals behörighet, sparar du tid och onödiga kostnader kopplat till detta.

Urval av funktioner

Hantera tagg

Lägg till och ta bort användare och kortbärare

Behörigheter

Hantera behörigheter, se till att rätt användare har rätt behörighet

Sökning

Sök snabbt och dynamiskt efter användare, lägenhet med mera

Enkel trädstruktur

Få en bra överblick av behörigheter och användarrättigheter

Systemöversikt

Snabb översikt hur det ser ut i alla undersystem

Händelseloggar

Ta fram händelseloggar, enkelt att se vem som t.ex. bokade tvättstugan

Export

Exportera data enkelt. Detaljerad översikt om antal taggar, lägenheter och användare

GDPR kompatibel

Funktionalitet för att era äldre passagesystem skall bli GDPR kompatibla

En tagg flera möjligheter

Passagesystem

Spelar ingen roll om det är online- eller offlineläsare. En tagg till allt

Digital tvättbokning

Perfekt för att få era hyresgäster att använda er Mina sidor

Porttelefoni

Inkluderar även porttelefoni

Paketboxar

Digitala postboxar blir allt mer populära. Finns även alternativ med kylboxar

FAQ

  • Mig som har bostadsfastigheter med hyresgäster eller hanterar bostadsrättsföreningar.
  • Mig som förvaltar fastigheter åt andra fastighetsägare.
  • Mig som har kommersiella fastigheter med kontor, butiker eller andra lokaler.
  • Mig som har kontorshotell eller andra ytor som jag hyr ut till flera olika verksamheter.

Våra fastighetsbolagskunder uppskattar att det är så enkelt att hantera passersystemen, att de oavsett om de har en eller flera tillverkare och programvaror kan de låta alla som träffar kunden hjälpa till med nya taggar, vilket leder till förbättrad service, högre kundnöjdhet och att det inte krävs teknisk utbildning för att hantera den administration som krävs.

I många fall har våra kunder system där de inte vet vilken person som kommer in i deras utrymmen. Tryggheten med att byta ut nycklar fungerar inte som man tänkt, trots stora investeringar. Det ingår effektiva verktyg för att rensa och få bättre kontroll.

För att förenkla ännu mer automatiserar vi de delar där det finns information i andra system. När vi saknar information, till exempel om när personer som skall ha tillgång till en lokal eller lägenhet har tappat en tagg, låter du dem hantera detta själv.

Du som äger bostadsfastigheter har investerat stora pengar i dina “Mina Sidor” men kunderna använder det inte alls så mycket som tänkt. Vi har attraktiva funktioner som, i många fall, flerdubblar antalet inloggade per månad, ökar din effektivitet och ditt NKI.

Våra kunder menar att de sparar mer pengar än vad det kostar. När du utsätter dina upphandlingar för konkurrens får du lägre pris, bättre funktioner och betydligt högre effektivitet.

Vi har dörröppningsapp och tvättstugebokning med app – men dessutom kan du få in dessa funktioner om du vill bygga egen app eller hemsida. Våra kunder har använt bägge dessa under nästan tio år utan extra kostnad – det ingår i vår licens.

Våra kunder uppskattar framför allt att vi har ett webbgränssnitt utan konstiga plugins eller annat som fungerar på allt från telefoner, plattor och datorer av alla fabrikat och moderna webbläsare.

Det innebär att du kan använda det överallt – flera av våra kunder har en liten adapter till sin iPhone eller Android med vår lilla kortläsare, stor som ett usb-minne, i fickan. Då kan de, så fort de springer på en kund som behöver hjälp fixa det. Gissa hur nöjda kunderna blir!

Med Alliera ingår att vi tar hand om dina databaser och programvaror. Självklart kan du köra det på egna servrar istället – du väljer och kostnaden blir densamma. Det innebär att du som har kort förvaltningshorisont löser hantering vid inköp och försäljning superenkelt!

För många kommersiella fastighetsbolag ger sina kunder nya taggar så fort någon blir nyanställd hos någon av deras kunder. Hos en av våra kunder mättes hur stor del av deras ärenden som handlade om att kunders personal började eller slutade och behövde passerkort. Över 40% av deras ärenden gällde passagefrågor. Målet var att halvera dessa. När Alliera infördes minskade dessa betydligt mer än så. Vill du veta mer – kontakta oss!

För dig som hanterar bostadsfastigheter blir kunderna ofta irriterade för att de behöver transportera sig och anpassa sig till kontorstider för att få ny tagg när de tappat bort en, eller när barnen skall få egen tillgång till dörrarna. Med Alliera kan du slippa den administrationen helt. Dina kunder hanterar det själv på mina sidor och vi ser till att de får ny tagg på posten några dagar senare. När de fått den går de enkelt in på dina “Mina Sidor” och aktiverar den.

I många företag är omorganisationer mer regel än undantag. Det är krångligt att hantera dessa system och det krävs utbildade tekniker. Med Alliera kan du centralisera, decentralisera eller kombinera dynamiskt för att anpassa till din verksamhet. Dessutom kan vem som helst lära sig använda de funktioner du behöver för att kunna hjälpa en kund med hjälp av en kort introduktionsvideo. Så enkelt är det faktiskt!

En av de saker våra kunder uppskattar mest – och som de sparar en hel del pengar på – är att låta sina entreprenörer hämta och lämna sina nycklar själva. Dels blir fel enklare och snabbare åtgärdade.

Dessutom minskar dina fakturor. Entreprenörerna tar inte längre betalt för sin väntetid, transportkostnader och miljöpåverkan minskar när de slipper åka in till ditt kontor. Istället åker de direkt ut till området och kan själv hämta ut rätt nyckel. Självklart påminner vi entreprenörerna tydligt och regelbundet om de inte lämnat tillbaka nycklarna som de skall. Eftersom det inte finns skäl att ha nycklar mer än över dagen tappas nycklar bort i mycket mindre utsträckning och dina kunders trygghet ökar än mer.

Du får loggar på när entreprenör påbörjat och avslutat jobbet och kan stämma av med tidsredovisning så att du vet vilka som sköter sig till nästa omförhandling.

Du ger enkelt dina bostadshyresgäster möjlighet att boka tvättstugor eller andra resurser via “Mina Sidor”. Där visas den boendes bokningsbara platser automatiskt så fort du tillför mer som till exempel tvättstuga, gemensamhetslokal eller bastu.  

Om ni använder Outlook och Microsoft Exchange kan på samma sätt boka till exempel poolbilar, tillgång till mötesrum eller poolcyklar.